Søknad om støtte til innovativ undervisning 2016

Søknad om støtte til innovativ undervisning 2016

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
15:00

Som et ledd i satsingen på fremragende forskning og utdanning lyses det nå ut støtte til prosjekter innen innovativ undervisning.

Målsettingen med støtteordningen er å prøve ut undervisnings- og/eller vurderingsformer som kan øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Prosjektene skal utformes på en måte, som gir nytteverdi på tvers av programmer/institutter.

Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14