Kalender Læringssenter

Bli med på PedPrat!

Hendelse avsluttet
PedPrat
Kl.
11:30 - 13:00

Læringssenteret ønsker alle ansatte som jobber med undervisning og/eller er interessert i pedagogikk og utdanningsrelaterte spørsmål hjertelig velkommen til å delta på PedPrat - en uformell ide- og kunnskapsdelingsarena med og for undervisere.

Med PedPrat håper vi å skape en møteplass hvor undervisere kan lære av hverandre og dele erfaringer på tvers av fakulteter og fagmiljøer. Hver prat vil ha en eller flere innledere som deler sine erfaringer rundt et tema, etterfulgt av samtale og diskusjon med deltakerne. 

PedPrat arrangeres månedlig, og vil som regel foregå i Universitetsbiblioteket eller i Innsikten i Veterinærbygget. Tid og sted kan variere, så følg med på intranett og i Felles kalender. 

I semesterets første PedPrat spør vi: Hvordan kan vi engasjere studentene til å ta ansvar for egen læring? 

Til å fasilitere PedPraten har vi med oss Edvin Østergaard fra Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap ved Realtek. Sammen med Idil Akdos ble de tildelt midler fra støtteordningen til innovativ undervisning for prosjektet Student-driven Education for Sustainability. I mandagens PedPrat vil vi få lære mer om hva studentdrevet utdanning innebærer, og diskutere hvordan vi kan styrke studentdrevet læring og utdanning ved NMBU. 

Med oss til å dele sine perspektiver og tanker har vi undervisere som på ulike måter har erfaring med studentdrevet utdanning:

 • Idil Akdos: Erfaringer fra studentdrevene kurs ved NMBU, studentperspektivet
 • Tor Arvid Breland: Erfaring som emneansvarlig for spesialpensum/fritt emne 2018, 2022
 • Rasa Holen: Erfaringer fra studentdrevet læring ved Eik, RealTek
 • Hans Erik Lefdal: Fra vurdering av læring til vurdering som læring i studentdrevet undervisning
 • Elin Kubberød: Erfaringer fra entreprenørskap og mentorordningskurs

Tid og sted: mandag 31 oktober kl. 11.30 - 13.00 i Universitetsbiblioteket i Veterinærbygget. (Gå til kalenderhendelsen for å legge den til i Outlook-kalenderen)

Enkel lunsj blir servert, derfor trenger vi tilbakemelding om du har tenkt å komme: PÅMELDING 
(Påmelding for servering stenger torsdag 27.10 kl 11).

Denne PedPraten vil være tospråklig, men vil hovedsakelig foregå på engelsk.

Velkommen!

***

Join us in PedPrat! An informal learning arena about pedagogy and teaching.

The Learning Center warmly welcomes all employees who work with teaching and/or are interested in pedagogy and education-related issues to participate in PedPrat - an informal idea and knowledge sharing arena with and for teachers.

With PedPrat, we hope to create a meeting place where teachers can learn from each other and share experiences across faculties and professional environments. Each talk will have one or more presenters who share their experiences around a topic, followed by conversation and discussion with the participants.

PedPrat is organized monthly, and will usually take place in the University Library or in Innsikten in the Veterinary Building. Time and place may vary, so keep an eye on the intranet and in the Common Calendar.

In the semester's first PedPrat, we ask: How can we engage students to take responsibility for their own learning?

To facilitate the PedPrat, we have with us Edvin Østergaard from the Department of Teacher Education and Educational Sciences at Realtek. Together with Idil Akdos, they were awarded funds from the support scheme for innovative teaching for the project Student-driven Education for Sustainability. In Monday's PedPrat, we will learn more about what student-driven education entails, and discuss how we can strengthen student-driven learning and education at NMBU.

With us to share their perspectives and thoughts, we have lecturers who in various ways have experience with student-driven education:

 • Idil Akdos: Experiences from SDE courses at NMBU, the students' perspective
 • Tor Arvid Breland: Experiences as course responsible for special curriculum 2018, 2022
 • Rasa Holen: Experiences from student-driven learning at Eik, RealTek
 • Hans Erik Lefdal: From assessment of learning to assessment as learning in student-driven teaching
 • Elin Kubberød: Experiences from entrepreneurship and mentoring courses

Time and place: Monday 31 October at 11.30 - 13.00 in the University Library in the Veterinary Building. (Go to the calendar event to add it to your Outlook calendar)

A lite lunch will be served, so we need feedback if you intend to come: REGISTRATION
(Registration for lunch closes Thursday 27 Oct. at 11.00).

This PedPrat will be bilingual, but will mainly be in English.

Welcome!

Sted
NMBU Universitetsbiblioteket Veterinærbygningen
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. oktober 2022 - 9:03 - Updated 28. oktober 2022 - 9:05

Læringsfestivalen 2022

Hendelse avsluttet
Konferanse
Kl.
12:15 - 15:30

Læringssenteret ønsker hjertelig velkommen til Læringsfestivalen onsdag 8. juni 2022.

Program finner du på intranett.

Håper vi ses!

Sted
VET-bygget
Campus Ås
Kontaktperson
Published 18. mars 2022 - 8:40 - Updated 27. mai 2022 - 10:11

Gruppearbeid og konflikthåndtering

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
12:30 - 15:30

Benytter du gruppearbeid i din undervisning og ønsker å lære mer om teamarbeid og konflikthåndtering? Meld deg på seminar om tematikken, søknadsfrist 15 april.

Målgruppe: Ansatte ved NMBU som benytter gruppearbeid som en del av sin undervisning og ønsker å lære konflikthåndtering. 

Formål: Videreutvikle kompetansen om teamarbeid og konflikthåndtering blant undervisere på NMBU - for et bedre læringsutbytte for studentene. 

Mål (forventet resultat): Når samlingen er over, skal deltakerne kunne fasilitere grupper og bruke metoder til å bearbeide konflikter.  

Knut Omholt fra Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap, RealTek og Mathilde Blichfeldt Mjønes fra Kybri vil lede seminaret.

Om du ønsker å delta kan du sende en melding til - learningcenter@nmbu.no. Påmeldingsfrist er fredag 15. april. Spørsmål kan rettes til Mike Moulton (mike.moulton@nmbu.no) på Læringssenteret.

Sted
U305
Adresse
Urbygningen
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. mars 2022 - 12:28 - Updated 17. mars 2022 - 12:28

Søk om støtte til innovative undervisningsprosjekter

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Dager
Hele dagen

Som en del av NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft (FFUI Bærekraft) lyser Læringssenteret ut 1 million kroner en gang i året til innovative undervisningsprosjekter.

Utlysningen er nå åpen og alle fagmiljøer inviteres til å søke.

Målsettingen med ordningen er å stimulere til utvikling av nye undervisnings- og/eller vurderingsformer som kan øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Prosjektene skal utformes på en måte som gir nytteverdi på tvers av programmer/fakulteter.

Besøk nettsiden for mer informasjon om støtteordningen, søknadskriterier og søknadsskjema.

Søknadsfrist: 2 mai 2022.

Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. mars 2022 - 12:15 - Updated 17. mars 2022 - 12:19

Søk om å bli en merittert underviser

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Dager
Hele dagen

Status som Merittert underviser tildeles personer som over tid og systematisk har videreutviklet sin undervisningskompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen.

Du har nå mulighet til å få din undervisningskompetanse vurdert. 

All informasjon om ordningen og søknadsprosessen finner du på nettsiden om pedagogisk merittering.

Published 11. February 2022 - 11:01 - Updated 11. February 2022 - 11:03

Webinar: Formative Assessment

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
10:00 - 11:00

Welcome to the Learning Center's webinars about formative assessment!

In this first webinar we will take on a more practical approach and look into how formative assessment can be used as a learning activity.

The webinars will be recorded and posted to our web page afterwards.

Please feel free to spread the word to colleagues who might be interested.

If you have any questions, do not hesitate to contact us at learningcenter@nmbu.no.

Published 31. mars 2021 - 10:34 - Updated 31. mars 2021 - 10:35

Webinar: Formative Assessment

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
10:00 - 11:00

Welcome to the Learning Center’s webinars about formative assessment!

In this first webinar we will talk about the term itself and place it in a context of active learning. The following Friday (the 16th) we will take on a more practical approach and look into how formative assessment can be used as a learning activity.

The webinars will be recorded and posted to our web page afterwards.

Please feel free to spread the word to colleagues who might be interested.

If you have any questions, do not hesitate to contact us at learningcenter@nmbu.no.

Published 31. mars 2021 - 10:31 - Updated 31. mars 2021 - 10:35

Webinar series: Making Zoom Teaching Interactive and Fun: Practical Examples

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
12:00 - 13:00
Gjentagelser
Weekly

We are following up on our previous webinar series about active learning, and this time we are focusing on practical examples.

From 12:00-13:00 the next three Fridays we will explore interactive and fun learning activities that can promote a sense of connection in the online classroom. There are various technological tools that can encourage interaction in innovative ways to make your students feel more connected and encourage them become active rather than passive participants in their own learning. This can even be relevant to traditional classroom learning. 

The dates and topics for the webinars are:
February 19th: Student collaboration

 • How to encourage student-to-student collaboration with easy-to-use tools, both within and outside the time-frame of a lecture.

February 26th: Student brainstorming & questioning

 • Focuses on quick ways for students to engage with the professor throughout the lecture.

March 5th: Student polls

 • Provides fun ways to poll students on their responses and understanding of the lecture.

All the webinars will be in English. In case you are not able to join live, recordings of the webinars will be available on the Learning Center’s webpage https://www.nmbu.no/ansatt/laringssenteret.
If you have any questions, please send us an e-mail (learningcenter@nmbu.no).

Hope to see you!

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 16. February 2021 - 9:58 - Updated 3. mars 2021 - 15:51

Webinar: Putting Theory into Practice: Tech Tools to Facilitate Student Interaction with Remote Learning

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
12:00 - 13:00

We are following up on our previous webinar series about active learning, now with more hands-on tips on different tech tools and how they work.

We have been so lucky to have this year's Fulbright program scholar, Pamela McGowen, working with us at the Learning Center. She will take us through some different tech tools and how they can be used to facilitate student interaction also with remote learning. In this first webinar we will look specifically into tools for student collaboration. 
The webinar will be in English and it will be recorded. Click the green button on the right to join the webinar.

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 9. February 2021 - 13:13 - Updated 9. February 2021 - 13:13

Læringsfestivalen 2021

Hendelse avsluttet
Læringsfestivalen
Kl.
09:00 - 11:30

Velkommen til Læringsfestivalen 2021!

I år blir Læringsfestivalen på Zoom og vi vil gi ordet både til de som nylig ble meritterte på NMBU for deres undervisning og til de som har vunnet NMBUs undervisningspris for 2020. Programmet blir som følger:

 

09:00                     Velkommen v/ Prorektor for utdanning Solve Sæbø

09:10                     Hvordan legge enda bedre til rette for læring?: De meritterte har ordet

09:50                     pause

10:00                     De meritterte har ordet (del 2)

10:45                     Tar vi imot utfordringene? Prorektor Solve Sæbø i samtalen med to dekaner

11:00                     pause

          

11:10                     NMBUs Undervisningspris 2020:  v/ rektor Sjur Baardsen

11:15                     Prisvinnerne har ordet

11:25                     Sluttord v/ prorektor Solve Sæbø

11:30                     Slutt

 

Vel møtt!

Sted
Digitalt på Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 20. januar 2021 - 10:58 - Updated 20. januar 2021 - 10:58

Frokost med Solve: Emnedesign og aktiv læring i en krevende tid

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
10:00 - 11:00

Læringssenteret har gleden av å sparke i gang 2021 med en webinar-serie om emnedesign og aktiv læring. Hva betyr egentlig disse begrepene, og hvordan planlegger man for aktiv læring når undervisningen ikke alltid kan gjennomføres fysisk?

Webinar-serien kickstartes med dette frokostmøtet med prorektor Solve Sæbø mandag 11. januar. Her tar vi for oss begrepet “aktiv læring” på et overordnet nivå. I webinarene som følger i ukene etter, går vi nærmere inn på ulike deler av emnedesign og kommer med konkrete tips til hvordan man legger til rette for aktiv læring – også når undervisningen foregår digitalt eller som en hybridløsning.

Trykk på den grønne knappen til høyre for å delta i Zoom-møtet. 

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 7. januar 2021 - 10:54 - Updated 7. januar 2021 - 10:54

Aktiv læring: Læringsutbytte og -mål (webinarserie)

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
09:00 - 10:00

Læringssenteret har gleden av å sparke i gang 2021 med en webinar-serie om emnedesign og aktiv læring. Hva betyr egentlig disse begrepene, og hvordan planlegger man for aktiv læring når undervisningen ikke alltid kan gjennomføres fysisk?

Torsdag 14. januar får vi med oss Knut Omholt, førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap, til å hjelpe oss å ta for oss begrepene læringsutbytte og læringsmål. Hvordan utformer vi disse og hvilken rolle spiller de i å få til aktiv læring?

Vel møtt på Zoom torsdag 14. januar kl. 09:00-10:00. Link finner du på den grønne knappen til høyre.

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 7. januar 2021 - 10:51 - Updated 7. januar 2021 - 10:51

Aktiv læring: Læringsaktiviteter (webinarserie)

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
09:00 - 10:00

Læringssenteret har gleden av å sparke i gang 2021 med en webinar-serie om emnedesign og aktiv læring. Hva betyr egentlig disse begrepene, og hvordan planlegger man for aktiv læring når undervisningen ikke alltid kan gjennomføres fysisk?

Tirsdag 19. januar er temaet læringsaktiviteter, og vi tar opp igjen begrepet "aktiv læring". 
Vi får høre fra blant andre Elisabeth Iversen, universitetslektor ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap. Hun har skrevet doktorgrad om uteundervisning i naturfag på videregående trinn. I seminaret skal hun dele sine erfaringer om aktiv læring på universitet med sine lærerstudenter. I tillegg skal Charles McLean Press, professor ved Veterinærhøgskolen, fortelle om en app han utvikler i samarbeid med Læringssenteret, og et par studenter forteller om læringsaktiviteter de selv har vært med på og hvorfor de synes de fungerer. Møt opp på Zoom kl. 09:00 for å både høre om deltakernes tanker rundt aktiv læring og få et par konkrete tips til læringsaktiviteter du selv kan gjennomføre.

Klikk på den grønne knappen på høyre side for å delta i møtet. 

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 7. januar 2021 - 11:09 - Updated 18. januar 2021 - 14:50

Aktiv læring: Samarbeidslæring og gruppearbeid (webinarserie)

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
09:00 - 10:00

Læringssenteret har gleden av å sparke i gang 2021 med en webinar-serie om emnedesign og aktiv læring. Hva betyr egentlig disse begrepene, og hvordan planlegger man for aktiv læring når undervisningen ikke alltid kan gjennomføres fysisk?

Torsdag 21. januar er temaet samarbeidslæring og gruppearbeid. Solveig Strangstadstuen skal presentere det teoretiske grunnlaget og gi oss noen eksempler på hvordan hun har brukt samarbeidslæring. Vi får også høre fra Petra Mead Bakewell-Stone som i høst hadde hybridundervisning og brukte gruppearbeid som en måte å få inkludert alle studentene på. I tillegg vil Tuva Todnem Lund, leder av Studenttinget, dele noen tanker om hvordan samarbeidslæring og gruppearbeid oppleves for studentene, og hvilken rolle det kan ha nå som det er begrenset hvor mye man får møttes fysisk.

Møte-linken finner du ved å trykke på den grønne knappen på høyre side. 

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 7. januar 2021 - 11:08 - Updated 18. januar 2021 - 13:15

Aktiv læring: Vurdering (webinarserie)

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
09:00 - 10:00

Læringssenteret har gleden av å sparke i gang 2021 med en webinar-serie om emnedesign og aktiv læring. Hva betyr egentlig disse begrepene, og hvordan planlegger man for aktiv læring når undervisningen ikke alltid kan gjennomføres fysisk?

Torsdag 28. januar er temaet vurdering. Vi skal ta opp begrepene formativ og summativ vurdering, snakke om hvordan vurdering også kan være en læringsaktivitet og alternative vurderingsformer. Siden dette er det siste webinaret i denne serien, kommer vi også til å oppsummere hovedtemaene vi har vært gjennom og forsøke å flette dem sammen. Vel møtt!

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 7. januar 2021 - 11:07 - Updated 27. januar 2021 - 9:21

Webinar 30. november: Digital hjemmeeksamen: Verktøy og funksjoner

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
12:15 - 13:00

Læringssenteret ønsker hjertelig velkommen til nytt webinar om digital hjemmeeksamen.

Denne gangen er vi så heldige å få med oss Kari Bauge fra Studieavdelingen som er en racer på WISEflow. Vi skal både snakke litt om oppgavetyper og vise hvordan man bruker funksjonene i WISEflow på best mulig måte, med tanke på både pedagogikk og å redusere mulighetene for å jukse.

Vel møtt på Zoom mandag 30. november kl. 12:15-13:00!

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 26. november 2020 - 9:38 - Updated 26. november 2020 - 9:38

Frokost med Solve: Mentorordning for studenter ved NMBU

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
09:00 - 10:00

Prorektor Solve Sæbø inviterer til et nytt frokostmøte med tema - Mentorordning for studenter ved NMBU.

Hvordan kan en slik mentorordning for studenter ved NMBU se ut? Det blir et frokostmøte med erfaringsdeling om bruk av mentorer. Elin Kubberød fra Handelshøyskolen NMBU vil intervjues i starten av møtet.

Sted
Zoom
Adresse
https://nmbu.zoom.us/j/65837785703?pwd=SWxrRThSNlg3V3Nod0xkaVJSZ0JDUT09
Begge campus
Kontaktperson
Published 13. november 2020 - 13:51 - Updated 13. november 2020 - 13:51

Webinar 12. november: Hvordan lage gode oppgaver til hjemmeeksamen?

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
13:15 - 14:00

Mange må nå på ganske kort tid "kaste seg rundt" og gjennomføre eksamen digitalt.

Vi ønsker å hjelpe til med det vi kan i en situasjon vi vet kan være både utfordrende og stressende. Derfor inviterer vi til et webinar torsdsag 12. november kl. 13:15-14:00. Her vil vi dele noen konkrete tips til hvordan man kan formulere oppgaver på en måte som både gjør at vi kan unngå juks, og sikrer at studentene blir vurdert på det de skal vurderes på. I tillegg deler vi noen faktiske erfaringer fra emner som gjennomførte digital eksamen i vårsemesteret.

Vel møtt!

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 10. november 2020 - 12:12 - Updated 10. november 2020 - 12:12

Webinar 11. november: Frokost med Solve - Undervisning våren 2021

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
08:15 - 09:00

Prorektor Solve Sæbø sammen med Læringssenteret inviterer til et frokostmøte onsdag 11. november kl 08:15-09:00 der vi allerede nå ønsker å diskutere undervisning våren 2021.

Mye tyder på at noe av undervisningen blir digital også etter nyttår. Vi vet at dette fører med seg noen utfordringer for studentene, kanskje spesielt knyttet til det sosiale. Hvordan kan vi best tilrettelegge den digitale studiehverdagen for våre studenter? Hvilke tiltak kan vi få på plass for å skape et givende digitalt læringsmiljø?

Klikk på den grønne knappen til høyre eller her for å delta i webinaret. 

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 9. november 2020 - 10:11 - Updated 9. november 2020 - 10:12

Webinar: Frokost med Solve - alternative vurderingsformer og hjemmeeksamen: erfaringsutveksling og diskusjon

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
08:30 - 09:30

Prorektor Solve Sæbø inviterer til et frokost-webinar onsdag 4. november kl 08:30-0930. Temaet er alternative vurderingsformer og hjemmeeksamen.

Eksamensperioden står ved døren. Vi vil ha et spesielt på fokus på hjemmeeksamen og ulike former for å utforme den. Vi ønsker å få frem erfaringer og ideer på tvers av fakultetene. Støtteapparatet blir godt representert for å kunne svare på spørmål du måtte ha. Vel møtt!

Sted
Zoom
Adresse
https://nmbu.zoom.us/j/62688138034?pwd=YWxXcGE5S1dtM3RmQjFUaTBGaGtGUT09
Begge campus
Kontaktperson
Published 3. november 2020 - 9:15 - Updated 3. november 2020 - 9:17

Digital workshop 29. oktober: Polls i Zoom

Hendelse avsluttet
Digital workshop
Kl.
12:15 - 13:15

Velkommen til digital workshop hvor du lærer hvordan lage avstemminger og undersøkelser i Zoom - én av måtene å gjøre undervisningen mer aktiv på!

Dette er en mer praktisk tilnærming hvor du selv får prøve ut det du får presentert. Ronny ved Læringssenteret introduserer verktøyet og viser hvordan det brukes før du får prøve ut selv. Samtidig er Ronny tilgjengelig for veiledning og svarer på spørsmålene som måtte dukke opp.

Velkommen!

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 26. oktober 2020 - 11:42 - Updated 26. oktober 2020 - 11:42

Workshop - tverrfaglig samarbeidskompetanse - videreutvikling og oppskalering av tilbudet

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
11:45 - 14:00

Vi inviterer til en workshop i prosjektet Tverrfaglig samarbeidskompetanse i utdanningen. Hensikten med workshopen er å danne en beslutningsgrunnlag for utvikling/videreutvikling, implementering og oppskalering av felles tverrfaglige emner ved NMBU.

Workshop

Tverrfaglig samarbeidskompetanse – videreutvikling og oppskalering av tilbudet

27.oktober kl 11:45 til 14:00

 

11:45     Innledning til workshop v/prorektor Solve Sæbø

12:00     Eksperter i Team satsingen på NTNU v/ EiT-leder Bjørn Sortland, NTNU

12:20     Erfaringer fra pilotemne Bærekraftig entreprenørskap v/f.amanuensis Elin Kubberød, HH og prof. Elin Børrud, LandSam

12:35     IND300 Eksperter i Team– opplegg og erfaringer v/ f.amanuensis Tor Kristian Stevik, Realtek

12:45     Pause

12:55     Hvordan kan vi best oppnå målet av å styrke studentenes tverrfaglige samarbeidskompetanse? Viktige faktorer for videreutvikling og oppskalering av tilbudet.

                Gruppediskusjoner.

13:40     Veien videre - plenumsdiskusjon basert på innspill fra gruppene

14:00     Workshop er slutt

Workshopen foregår på Vitenparken men vi får ikke lov til å ha flere deltakere fysiske tilstede. Du kan delta i workshopen på Zoom: 

Join Zoom Meeting

https://nmbu.zoom.us/j/68654350840?pwd=QkxENWxON2FsQ0lLd3N5WmRlRk91dz09

Passcode: 429459

Sted
Zoom passcode:429459
Begge campus
Kontaktperson
Published 26. oktober 2020 - 11:22 - Updated 26. oktober 2020 - 11:24

Webinar 23. oktober: Aktiv undervisning i Zoom

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
09:15 - 10:00

Blir du tørr i munnen av 2*45 minutters monolog og demotivert av svarte skjermer? Kan vi få studentene aktive selv om vi foreleser via Zoom?

Velkommen til webinar om aktiv undervisning i Zoom. Vi gir noen tips til hvordan man kan legge opp Zoom-forelesningen til å bli litt mer interaktiv, og viser måter å aktivisere studentene og få respons fra dem på. 


Uken etter følger vi opp med en workshop hvor du kan få prøve ut noen av verktøyene vi introduserer på dette webinaret. Mer info om denne kommer. 

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 19. oktober 2020 - 11:31 - Updated 21. oktober 2020 - 10:48

Webinar: Digital muntlig eksamen

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
10:15 - 11:15

Vi går gjennom hvordan du kan gjennomføre digital muntlig eksamen ved bruk av Zoom.

Vi ser på:

 • hva slags innstillinger du bør sette
 • hvordan du kan bruke venterom-funksjonen
 • hva du bør ha forberedt før du setter i gang med digital muntlig eksamen.

Her finner du informasjon og veiledninger.

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 6. mai 2020 - 22:22 - Updated 6. mai 2020 - 22:22

Webinar: Digital muntlig eksamen

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
12:15 - 13:15

Vi går gjennom hvordan du kan gjennomføre digital muntlig eksamen ved bruk av Zoom.

Vi ser på:

 • hva slags innstillinger du bør sette
 • hvordan du kan bruke venterom-funksjonen
 • hva du bør ha forberedt før du setter i gang med digital muntlig eksamen.

Her finner du informasjon og veiledninger.

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 6. mai 2020 - 22:19 - Updated 6. mai 2020 - 22:19

Webinar: Digital muntlig eksamen

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
10:15 - 11:15

Vi går gjennom hvordan du kan gjennomføre digital muntlig eksamen ved bruk av Zoom.

Vi ser på:

 • hva slags innstillinger du bør sette
 • hvordan du kan bruke venterom-funksjonen
 • hva du bør ha forberedt før du setter i gang med digital muntlig eksamen.

Her finner du informasjon og veiledninger om digital muntlig eksamen

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 6. mai 2020 - 22:14 - Updated 6. mai 2020 - 22:14

Webinar: Frokost med Solve - Lab- og feltundervisning i juni- og augustblokkene

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
08:00 - 09:00

Ide- og erfaringsdeling om gjennomføring av lab- og feltundervisning i blokkene

Prorektor Solve Sæbø inviterer til et nytt frokostmøte på zoom onsdag 29. april kl 08:00 - 09:00. Deltar i møtet

Velkommen!

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 27. April 2020 - 19:35 - Updated 27. April 2020 - 19:40

Webinar: How to ensure privacy and information security when teaching online?

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
09:00 - 10:00

Going from campus-based to online teaching has led to many questions about GDPR and privacy.

The Learning Center, IT Department and the chief information security officer (CISO) are holding a webinar to accommodate these inquiries and will provide advice and tips on how to conduct online teaching while safeguarding students' privacy.

Relevant information:
Information Regarding Privacy and Live Recording of Webinars/Lectures.

 • Target group: All teachers at NMBU
 • Time: Wednesday April 29th, 09:00 - 10:00
 • Place: Zoom

The webinar will be held in English. Those who didn't find the time to join the webinar in Norwegian, have an opportunity to follow the webinar in English.

Published 27. April 2020 - 13:25 - Updated 27. April 2020 - 14:04

Webinar: Hvordan ivareta hensynet til personvernet ved opptak av videoundervisning?

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
09:00 - 10:00

Omstillingen fra campusbasert til nettbasert undervisning har ført til mange spørsmål om GDPR og personvern.

Læringssenteret, IT-avdelingen og informasjonssikkerhetsleder holder webinar for å imøtekomme disse henvendelsene og vil gi råd og tips til hvordan du kan gjennomføre nettbasert undervisning og samtidig ivareta hensynet til studentenes personvern.

Se også: Informasjon angående personvern og opptak av webinarer/undervisning i sanntid

 • Målgruppe: Alle undervisere ved NMBU
 • Tid: Fredag 24 april kl 09:00 - 10:00
 • Sted: Zoom
Published 17. April 2020 - 14:33 - Updated 22. April 2020 - 22:35

Webinar - Crashkurs i Mediasite Desktop Recorder (MDR) og My Mediasite

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
10:00 - 11:30

Webinaret er for deg som har liten- eller ingen tidligere erfaring med MDR og/eller My Mediasite. Webinaret er åpent for alle og påmelding er ikke nødvendig.

Program:

 • Nedlasting, installasjon og registrering av MDR
 • Skjerm- og videoopptak i MDR
 • Deling og administrering av opptak gjennom My Mediasite
Det er satt av god tid og vi oppfordrer alle deltakere til prøve ut stegene vi går igjennom underveis i webinaret. 

Kursinnholdet er også tilgjengelig som "steg-for-seg" veiledning og video-tutorials

Sted
Zoom - Passord: 3486
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. April 2020 - 13:00 - Updated 21. April 2020 - 15:19

Frokost med Solve: Høyt tenking om digital eksamen

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
08:00 - 09:00

Prorektor Solve Sæbø inviterer til et frokostmøte for å drøfte avvikling av eksamenene.

Sted
Zoom
Campus Ås
Kontaktperson
Published 26. mars 2020 - 20:21 - Updated 26. mars 2020 - 20:21

Crashkurs i Mediasite Desktop Recorder (MDR) og MyMediasite

Hendelse avsluttet
Nettmøte
Kl.
10:00 - 11:30

Webinaret er for deg som har lite eller ingen tidligere erfaring med MDR og/eller MyMediasite.

Program:

 • Nedlasting, installasjon og registrering av MDR
 • Skjerm- og webkamera-opptak i MDR
 • Deling og redigering av opptak gjennom My Mediasite

Se også brukerveiledning på denne siden

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 23. mars 2020 - 10:45 - Updated 27. mars 2020 - 12:08

Webinar: Frokost med Solve - Overgangen til nettundervisning: erfaringsutveksling og diskusjon

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
08:15 - 09:00

Prorektor Solve Sæbø inviterer til et frokost-webinar tirsdag 24. mars kl 08:15-09:00 på Zoom.

Solve ønsker å høre fra fagfolk om omleggingsprosessen. Går det greit med å legge om til nettundervisning? Hvilke pedagogiske utfordringer møte du? Hvordan aktiviserer du studentene? Velkommen til en mornprat med erfaringsutvekslinger!  Ta med egen kaffe og noe å bite i. Tilgang til webinaret får du her.

 

Sted
Zoom
Begge campus
Kontaktperson
Published 23. mars 2020 - 8:19 - Updated 23. mars 2020 - 11:05

Webinar: hvordan søker jeg om å bli en merittert underviser?

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
12:15 - 14:15

Vi inviterer med dette til et webinar om å skrive søknad til merittert underviser. Webinaret blir onsdag 18. mars kl 12:15-14:15. Velkommen!

Du kan delta webinaret fra kl 12.15 onsdag 18. mars her.

Utfyllende informasjon om meritteringsordningen finnes på Læringssenterets nettsider. 

Webinar program

12:15    Velkommen og spørsmål/kommentarer til veiledning/mal

12:45     Å utvikle en søknad med refleksjonsnotat – personlige erfaringer Siw Skrøvset, UiT

13.30     Spørsmål/diskusjon

14:00     Avslutning – videre prosess, støtte m.m.


Vel møtt!

Published 25. February 2020 - 14:26 - Updated 17. mars 2020 - 10:10

Informasjonsmøte om meritteringsordningen

Hendelse avsluttet
Informasjonsmøte
Kl.
14:00 - 15:00

Rektoratet inviterer NMBUs undervisere til å søke om å få sin undervisningskompetanse vurdert med sikte på å bli tildelt den pedagogiske kompetansegraden Merittert underviser.

Søknader kan leveres når som helst i året, med siste frist for første søknadsrunde 1. juni 2020.

For de som vil ha mer informasjon om meritteringsordningen, arrangerer vi to informasjonsmøter:

 1. Onsdag 12. februar kl 12:15-13, T132 Tårnbygningen, campus Ås
 2. Torsdag 13. februar kl 14-15,  Aud 1 Hovedbygningen, campus Adamstuen

Spørsmål kan rettes til Mike Moulton på Læringssenteret.

Sted
Aud 1 Hovedbygningen
Campus Adamstuen
Kontaktperson
Published 6. February 2020 - 13:04 - Updated 6. February 2020 - 13:05

Informasjonsmøte om meritteringsordningen

Hendelse avsluttet
Informasjonsmøte
Kl.
12:15 - 13:00

Rektoratet inviterer NMBUs undervisere til å søke om å få sin undervisningskompetanse vurdert med sikte på å bli tildelt den pedagogiske kompetansegraden Merittert underviser.

Søknader kan leveres når som helst i året, med siste frist for første søknadsrunde 1. juni 2020.

For de som vil ha mer informasjon om meritteringsordningen, arrangerer vi to informasjonsmøter:

 1. Onsdag 12. februar kl 12:15-13, T132 Tårnbygningen, campus Ås
 2. Torsdag 13. februar kl 14-15,  Aud 1 Hovedbygningen, campus Adamstuen

Spørsmål kan rettes til Mike Moulton på Læringssenteret.

Sted
T132 i Tårnbygningen
Campus Ås
Kontaktperson
Published 6. February 2020 - 13:02 - Updated 6. February 2020 - 13:05

Call for papers - Læringsfestivalen 2020

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen
Published 27. september 2019 - 14:47 - Updated 27. september 2019 - 14:47

Læringsfestivalen 2020

Hendelse avsluttet
Arrangement for NMBUs ansatte
Dager
Hele dagen
Sted
Vitenparken
Campus Ås
Kontaktperson
Published 27. september 2019 - 14:43 - Updated 13. januar 2020 - 12:48

Søknadsfrist: støtte til innovativ undervisning

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen

Tema for årets utlysning; digitalisering for læring.

Tematiseringen av utlysningen innebærer en prioritering av prosjekter som retter seg inn mot det strategiske målet:

 • Utvikle og utnytte digitale ressurser i utdanningen som bidrar til mer effektive læringsmiljøer, bedre læring og bedre vurdering av læringsutbytte

Utlysningen i 2019 er på totalt 600 000 kroner, som skal deles på inntil 5 prosjekter. Alle fagmiljøer ved NMBU inviteres til å søke.

Frist for å søke om støtte: mandag 13. mai 2019

Les mer om utlysningen 

Begge campus
Kontaktperson
Published 1. April 2019 - 10:36 - Updated 1. April 2019 - 10:37

Seminar: Læringsutbyttebeskrivelser

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
08:30 - 12:30

Læringssenteret inviterer alle ansatte som jobber med eller har interesse for undervisning til seminar om temaet læringsutbyttebeskrivelser.

Temaer for dagen er:

 • Læringsutbyttebeskrivelser som utgangspunkt for emne- og programdesign
 • Hva blir egentlig vurdert ved eksamen? En fenomenologisk studie av begrepsbruken
 • Læringsutbyttebeskrivelser i praksis: Hvilke typer utfordringer er utbredt i fagmiljøene?

 Foredragsholdere

 • Tine Sophie Prøitz
  Professor ved Institutt for pedagogikk ved universitetet i Sørøst-Norge
  Tine har gitt ut boken «Læringsutbytte» og er prosjektleder for flere forskningsprosjekter knyttet til utdanning, undervisning og læring. Hun har emneansvar ved USN, og er medforfatter på flere publikasjoner relatert til læringsutbyttebeskrivelser.

 

 • Vidar Gynnild
  Professor ved institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
  Vidar har mangeårig erfaring med emne- og programdesign, og har en rekke publikasjoner relatert til både læringsutbyttebeskrivelser og vurdering.
Sted
Tårnbygningen rom T132
Adresse
Chr. Magnus Falsens vei 18, 1433 Ås
Campus Ås
Kontaktperson
Published 19. oktober 2018 - 13:56 - Updated 19. oktober 2018 - 14:07

Læringsfestivalen 2019

Hendelse avsluttet
Festival
Kl.
09:00 - 15:00

NMBU setter fokus på det innovative og spennende undervisnings- og læringsarbeidet som foregår på universitetet. Hold av datoen!

Sted
Vitenparken Campus Ås
Begge campus
Kontaktperson
Published 13. september 2018 - 13:21 - Updated 12. desember 2018 - 10:34

PedPrat: Erfaringer med flerfaglige grupper og tverrfaglig resultat

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
12:00 - 13:00

Professor Elin Børrud har fått innovative undervisningsmidler for å se nærmere på læringsutbytte i et tverrfaglig problembasert undervisningsopplegg. Hun vil gjerne flytte fra erfaring til kunnskap om hva som virker. Elin orienterer om erfaringene så langt.

For de som har lyst og anledning vil det være mulig å utforske muligheten til å utvikle læringsressurser i green screen studio etter PedPrat. 

Velkommen!

Sted
Tårnbyggningen - Rom T132
Begge campus
Kontaktperson
Published 13. september 2018 - 12:47 - Updated 29. november 2018 - 13:39

PedPrat - Bærekraft: konkretisert og virksomt i alle studier

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
12:00 - 13:00

Handelshøyskolen har et stort fokus på bærekraft. Dekan Gro Ladegård vil gi noen konkrete eksempler på hvordan HH tilnærmer bærekraft i sine studier.

Sted
Tårnbygningen - Rom T132
Begge campus
Kontaktperson
Published 13. september 2018 - 12:29 - Updated 13. september 2018 - 12:29

PedPrat - Kritisk tenking: kilde vurdering og nye evalueringsformer

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
12:00 - 13:00

Professor Tone Birkemoe legger om vurderingsformer i masteremnet ZOOL300 - Økologisk entomologi. Fokuset blir på kildesøk og -vurdering, og peer evaluering.

Birkemoe mener studenter kan få adskillig bedre faglig utbytte om de også lærer seg noen generell teknikker gjennom studiet som de kan få bruk for i arbeidslivet.

Etter PEDprat vi det avholdes en kort demonstrasjon i Green Screen studioet på Læringssentereret. 

Green Screen-studioet er et praktisk og kraftig verktøy for produksjon av digitalt støttemateriell til undervisning eller formidling av forskning. 

Sted
Tårnbygningen - Rom T132
Begge campus
Kontaktperson
Published 13. september 2018 - 11:06 - Updated 1. november 2018 - 15:33

Studentaktiv læring - Søknadsfrist DIKU

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
16:00

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner til prosjekter med en varighet på inntil 3 år.

Diku lyser ut midler til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper. Se utlysningen her: https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/nasjonale-ordninger/program-for-studentaktiv-laering

Begge campus
Kontaktperson
Published 13. september 2018 - 10:30 - Updated 13. september 2018 - 10:30

Diku - søknadsfrist for undervisnings prosjekter

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
23:00

De tre prioriterte tematiske områdene 1) Aktiv læring, 2) Digitale læringsformer for arbeidslivet, (3) Digital vurdering.

Begge campus
Kontaktperson
Published 3. juli 2018 - 11:28 - Updated 3. juli 2018 - 11:28

Åpen dag i green screen studio

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
09:00 - 13:30

Hvordan bruke green screen i undervisning? Vi kjører kort intro hver halve time.

Vi begynner kl 09, kom når det passer deg!

Kl. 11:30-12:30 blir det PedPrat hvor professorene Siri Fjellheim og Peer Berg deler sine erfaringer.

Håper vi ses!

Sted
Tårn T132
Campus Ås
Kontaktperson
Published 13. juni 2018 - 13:47 - Updated 13. juni 2018 - 14:21

PedPrat

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
11:30 - 12:30

Vi tar en siste PedPrat før sommerferien og har samtidig åpen dag i Green Screen-studioet på Læringssenteret!

PedPrat handler denne gangen om hvordan korte videopresentasjoner kan brukes i undervisning til å engasjere og aktivisere studenter. Professorene Siri Fjellheim og Peer Berg fra BIOVIT vil fortelle om sine erfaringer.

Sikre deg lunsj ved å melde deg på!

Velkommen!

Sted
Tårnbygningen T132
Campus Ås
Kontaktperson
Published 13. juni 2018 - 11:27 - Updated 13. juni 2018 - 11:28

Olav Thon Stiftelsen: Intern frist for søknader om midler til studentaktiv forskningsprosjekter

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
15:00

Støtten forbeholdes forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning»

 Les nærmere om søknadskrav i P360 sak 18/02929 . Forslag og søknader sendes som notat til NMBUs forskningsavdeling via P360 sak 18/02929 innen 10. september 2018. De må være unntatt offentlighet (offl. §26 fjerde ledd) og skjermet. Kontaktperson i administrasjonen er Birger Kruse. 

Begge campus
Kontaktperson
Published 11. juni 2018 - 11:17 - Updated 11. juni 2018 - 11:17

Utdanningskvalitetsprisen 2018- Intern frist for nominasjoner

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen

Fakultetene ved NMBU inviteres til å sende nominasjoner til KDs utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2018

For mer informasjon om Utdanningskvalitetsprisen, statuttene og mal for nominasjon vennligst se følgende nettside: https://bit.ly/2LnFtRY

Forslagene bes sendt til Studieavdelingen gjennom P360 på saksnummer 18/03570. 

Begge campus
Kontaktperson
Published 11. juni 2018 - 10:59 - Updated 11. juni 2018 - 10:59

Canvas-kurs

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
09:00 - 15:20
Sted
Tårnbygningen
Adresse
T131
Campus Ås
Published 15. mai 2018 - 10:34 - Updated 15. mai 2018 - 10:34

PedPrat

Hendelse avsluttet
forum
Kl.
12:00 - 13:00

Hvordan engasjerer studenter i forelesninger med mange studenter

Arne Auen Grimenes fra REALTEK og Stine Gregersen Vhile fra BIOVIT vil fortelle om hvordan de engasjerer studentene i klasserommet.

Sted
Læringssenteret
Campus Ås
Kontaktperson
Published 22. February 2018 - 10:45 - Updated 22. February 2018 - 10:45

PedPrat

Hendelse avsluttet
forum
Kl.
11:00 - 12:30

Hvordan lage gode flervalgsoppgaver

Tobias Slørdal, eksamensansvarlig ved det medisinske fakultet ved NTNU, vil fortelle om erfaringer med å lage og bruke flervalgsoppgaver. 

Sted
Adamstuen
Adresse
AUD 2
Campus Adamstuen
Published 22. February 2018 - 10:28 - Updated 22. February 2018 - 10:28

PedPrat

Hendelse avsluttet
forum
Kl.
12:00 - 13:00

Masteroppgaveveiledning

Tone Birkemoe og Anne Sverdrup-Thygeson deler sine erfaringer med Masteroppgaveveiledning i grupper.

Sted
Læringssenteret
Adresse
Tårnbygningen T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 22. February 2018 - 10:12 - Updated 22. February 2018 - 10:12

Læringsfestivalen 2018

Hendelse avsluttet
Festival
Kl.
09:00

Læringsfestivalen 2018 går av stabelen tirsdag 30.01.18

Læringssenteret presenterer Læringsfestivalen 2018. Her kan du som underviser komme å få inspirasjon til eget undervisningsarbeid og utvekskle gode erfaringer med kolleger.

Det vil være opplegg med ulike paralellsesjoner, samt stands. Noe av det som vil stå på planen er blant annet Canvas, med noen presentasjoner samt erfaringsutveksling. Vi vil fokusere på arbeid tilknyttet lærerutbyttebeskrivelser, ytterligere informasjon om program kommer snart.

Sted
Vitenparken Campus Ås
Campus Ås
Published 20. desember 2017 - 10:41 - Updated 5. januar 2018 - 12:36

PedPrat

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
09:00 - 10:00

En læringsarena for uformell ide- og kunnskapsdeling om undervisning.

Her på NMBU er det en rekke kurstilbud og seminarer for å styrke de ansattes kompetanse. Men hvordan kan vi legge til rette for læring i mer uformelle settinger? Vi på Læringssenteret er daglig i dialog med mange vitenskapelige ansatte, og vi opplever at underviserne savner en arena hvor man kan dele ideer og erfaringer, samt diskutere undervisningsrelaterte spørsmål og utfordringer man står overfor i det daglige arbeidet. 

Mer informasjon om PedPrat finner du her.

Sted
Tårnbygningen - Rom T132
Campus Ås
Published 14. august 2017 - 13:43 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
18:00 - 21:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

Sted
Tårnbygningen
Adresse
T221
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:37 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

Sted
Tårnbygningen
Adresse
T221
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:35 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

Sted
Tårnbygningen
Adresse
T221
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:33 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
18:00 - 21:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

Sted
Tårnbygningen
Adresse
T221
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:31 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
12:00 - 15:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

Sted
Tårnbygningen
Adresse
T221
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:29 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
15:00 - 18:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

 

Sted
Tårnbygningen
Adresse
T221
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:26 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

 

Sted
The Learning Center (Læringssenteret)
Adresse
Tårnbygningen, T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:24 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
18:00 - 21:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

Sted
The Learning Center (Læringssenteret)
Adresse
Tårnbygningen, T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:20 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Bruk av MachForm og Fronter

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
12:15 - 13:00

Ønsker du å benytte MachForm eller Fronter til gjennomføring av emneevaluering?

Bli med på kurs og få en innføring i praktisk bruk av disse verktøyene.

Sted
Datasalen i Tårnbygningen
Adresse
T131
Campus Ås
Kontaktperson
Published 23. september 2016 - 13:49 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Bruk av MachForm og Fronter

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
13:15 - 14:00

Ønsker du å benytte MachForm eller Fronter til gjennomføring av emneevaluering?

Bli med på kurs og få en innføring i praktisk bruk av disse verktøyene.

Sted
Datasalen i Tårnbygningen
Adresse
T131
Campus Ås
Kontaktperson
Published 23. september 2016 - 13:47 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Bruk av MachForm og Fronter

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
09:15 - 10:00

Ønsker du å benytte MachForm eller Fronter til gjennomføring av emneevaluering?

Bli med på kurs og få en innføring i praktisk bruk av disse verktøyene.

Sted
Datasalen i Tårnbygningen
Adresse
T131
Campus Ås
Kontaktperson
Published 23. september 2016 - 13:44 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Seminar: Fremtidens læringsarena

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
11:15 - 15:30

Læringsmiljøutvalget (LMU) arrangerer seminar om fremtidens læringsarena.

Program:

11:15 - Lunsj

12:00 - Velkommen v/prorektor Halvor Hektoen

12.10 - "Fremtidens læringsarena – et studentperspektiv." Amund Thomassen, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig ved Norsk studentorganisasjon(NSO).

12:40 – "Framtidens lärmiljöer - möjligheter och utmaningar." Åsa Tieva, universitetslektor ved Umeå Universitet.

13:20 - Benstrekk

13:30 - "Erfaring fra omvendt (flipped classroom) i et stort emne." Carl-Fredrik Sørensen, førstelektor ved NTNU-

14:10 – “NANSI 2016 Scientific teaching and the principles of active learning” og “e-ZFbook som et nytt undervisningskonsept.”Charles McLean Press og Peter Alestrøm, professorer ved NMBU.

14:40 – "Veien videre for NMBU - å skape og å utvikle et fremtidig læringsmiljø i Tårn." Geir Arne Rosvoll og Elisabeth Dyb, biblioteket og læringssenteret NMBU

15.15 - Avslutning v/prorektor Halvor Hektoen

Sted
Kinosalen
Adresse
Tårnbygningen, TU101
Campus Ås
Kontaktperson
Published 13. september 2016 - 10:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:12

Presentation Development Workshop Series

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

The Presentation Development Workshop Series builds skills over three different workshops. Each workshop focuses on one topic, with the intent of giving students more instruction and feedback.

Sted
The Learning Center (Læringssenteret)
Adresse
T133, Tårnbygningen
Campus Ås
Kontaktperson
Published 31. august 2016 - 10:32 - Updated 23. mai 2017 - 19:12

Praktisk kurs i MachForm og Fronter

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
12:30 - 13:30

I forbindelse med den nye rutinen for emneevaluering arrangeres det praktisk kurs i anvendelse av Fronter og MachForm.

I kurset lærer du blant annet hvordan du setter opp spørreskjema, sender det ut til studentene og hvordan du henter ut tilbakemeldingene i både Fronter og MachForm.

Kurset ledes av Lars Vemund Solerød.

Sted
Datasalen
Adresse
Tårnbygningen
Campus Ås
Kontaktperson
Published 23. august 2016 - 15:22 - Updated 23. mai 2017 - 19:12

Seminar om gruppearbeid og gruppedynamikk

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
09:30 - 12:30

Studieavdelingen på Adamstuen og Læringssenteret inviterer til seminar.

Alle ansatte ved NMBU som jobber med undervisning oppfordres til å delta på seminar med tema; Gruppedynamikk og gruppearbeid; hvordan få grupper til å fungere godt?

Førstelektor Ingeborg Flagstad ved Høyskolen i Lillehammer holder interaktivt foredrag. Les mer om Flagstad her.

Det blir servert lunsj.

Sted
Auditorium 6 Campus Adamstuen
Adresse
ProdMed, Bygg 13
Campus Adamstuen
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:13

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops (FULL)

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops (FULL)

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
09:00 - 12:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops (FULL)

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops (FULL)

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
09:00 - 12:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

SFU-søknad

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
12:00

Frist for å sende søknad til NOKUT om senter for fremragende utdanning.

Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Ledige stillinger NMBU Film

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Dager
Hele dagen

Vi rekrutterer nye dyktige studentmedarbeidere til vår filmgruppe.

Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Søknad om støtte til innovativ undervisning 2016

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
15:00

Som et ledd i satsingen på fremragende forskning og utdanning lyses det nå ut støtte til prosjekter innen innovativ undervisning.

Målsettingen med støtteordningen er å prøve ut undervisnings- og/eller vurderingsformer som kan øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Prosjektene skal utformes på en måte, som gir nytteverdi på tvers av programmer/institutter.

Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops (FULL)

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
09:00 - 12:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Kurs i presentasjonsteknikk

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
16:00 - 19:00

Skrivesenteret arrangerer kurs i presentasjonsteknikk for studenter. OBS: Kurset holdes på engelsk.

Sted
Læringssenteret
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Kurs i presentasjonsteknikk

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
16:00 - 19:00

Skrivesenteret arrangerer kurs i presentasjonsteknikk for studenter. OBS: Kurset holdes på engelsk.

Sted
Læringssenteret
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Læringsfestivalen 2017

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
10:00 - 15:00

Årets Læringsfestival avholdes i Vitenparken 1 juni!

Se hele programmet

Sted
Vitenparken
Adresse
Vitenparken
Campus Ås
Kontaktperson
Published 15. mai 2017 - 16:05 - Updated 18. september 2017 - 8:55