Kalender Læringssenter

Søknadsfrist: støtte til innovativ undervisning

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen

Tema for årets utlysning; digitalisering for læring.

Tematiseringen av utlysningen innebærer en prioritering av prosjekter som retter seg inn mot det strategiske målet:

 • Utvikle og utnytte digitale ressurser i utdanningen som bidrar til mer effektive læringsmiljøer, bedre læring og bedre vurdering av læringsutbytte

Utlysningen i 2019 er på totalt 600 000 kroner, som skal deles på inntil 5 prosjekter. Alle fagmiljøer ved NMBU inviteres til å søke.

Frist for å søke om støtte: mandag 13. mai 2019

Les mer om utlysningen 

Begge campus
Kontaktperson
Published 1. April 2019 - 10:36 - Updated 1. April 2019 - 10:37

Seminar: Læringsutbyttebeskrivelser

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
08:30 - 12:30

Læringssenteret inviterer alle ansatte som jobber med eller har interesse for undervisning til seminar om temaet læringsutbyttebeskrivelser.

Temaer for dagen er:

 • Læringsutbyttebeskrivelser som utgangspunkt for emne- og programdesign
 • Hva blir egentlig vurdert ved eksamen? En fenomenologisk studie av begrepsbruken
 • Læringsutbyttebeskrivelser i praksis: Hvilke typer utfordringer er utbredt i fagmiljøene?

 Foredragsholdere

 • Tine Sophie Prøitz
  Professor ved Institutt for pedagogikk ved universitetet i Sørøst-Norge
  Tine har gitt ut boken «Læringsutbytte» og er prosjektleder for flere forskningsprosjekter knyttet til utdanning, undervisning og læring. Hun har emneansvar ved USN, og er medforfatter på flere publikasjoner relatert til læringsutbyttebeskrivelser.

 

 • Vidar Gynnild
  Professor ved institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
  Vidar har mangeårig erfaring med emne- og programdesign, og har en rekke publikasjoner relatert til både læringsutbyttebeskrivelser og vurdering.
Sted
Tårnbygningen rom T132
Adresse
Chr. Magnus Falsens vei 18, 1433 Ås
Campus Ås
Kontaktperson
Published 19. oktober 2018 - 13:56 - Updated 19. oktober 2018 - 14:07

Læringsfestivalen 2019

Hendelse avsluttet
Festival
Kl.
09:00 - 15:00

NMBU setter fokus på det innovative og spennende undervisnings- og læringsarbeidet som foregår på universitetet. Hold av datoen!

Sted
Vitenparken Campus Ås
Begge campus
Kontaktperson
Published 13. september 2018 - 13:21 - Updated 12. desember 2018 - 10:34

PedPrat: Erfaringer med flerfaglige grupper og tverrfaglig resultat

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
12:00 - 13:00

Professor Elin Børrud har fått innovative undervisningsmidler for å se nærmere på læringsutbytte i et tverrfaglig problembasert undervisningsopplegg. Hun vil gjerne flytte fra erfaring til kunnskap om hva som virker. Elin orienterer om erfaringene så langt.

For de som har lyst og anledning vil det være mulig å utforske muligheten til å utvikle læringsressurser i green screen studio etter PedPrat. 

Velkommen!

Sted
Tårnbyggningen - Rom T132
Begge campus
Kontaktperson
Published 13. september 2018 - 12:47 - Updated 29. november 2018 - 13:39

PedPrat - Bærekraft: konkretisert og virksomt i alle studier

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
12:00 - 13:00

Handelshøyskolen har et stort fokus på bærekraft. Dekan Gro Ladegård vil gi noen konkrete eksempler på hvordan HH tilnærmer bærekraft i sine studier.

Sted
Tårnbygningen - Rom T132
Begge campus
Kontaktperson
Published 13. september 2018 - 12:29 - Updated 13. september 2018 - 12:29

PedPrat - Kritisk tenking: kilde vurdering og nye evalueringsformer

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
12:00 - 13:00

Professor Tone Birkemoe legger om vurderingsformer i masteremnet ZOOL300 - Økologisk entomologi. Fokuset blir på kildesøk og -vurdering, og peer evaluering.

Birkemoe mener studenter kan få adskillig bedre faglig utbytte om de også lærer seg noen generell teknikker gjennom studiet som de kan få bruk for i arbeidslivet.

Etter PEDprat vi det avholdes en kort demonstrasjon i Green Screen studioet på Læringssentereret. 

Green Screen-studioet er et praktisk og kraftig verktøy for produksjon av digitalt støttemateriell til undervisning eller formidling av forskning. 

Sted
Tårnbygningen - Rom T132
Begge campus
Kontaktperson
Published 13. september 2018 - 11:06 - Updated 1. november 2018 - 15:33

Studentaktiv læring - Søknadsfrist DIKU

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
16:00

Universiteter og høyskoler kan søke om inntil 5 millioner kroner til prosjekter med en varighet på inntil 3 år.

Diku lyser ut midler til prosjekter som skal utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer og læringsfremmende vurderingsformer. Utlysningen er åpen for alle fagområder og retter seg mot utviklingsprosjekter som omfatter hele studieprogrammer eller større emnegrupper. Se utlysningen her: https://www.siu.no/Hoeyere-utdanning/nasjonale-ordninger/program-for-studentaktiv-laering

Begge campus
Kontaktperson
Published 13. september 2018 - 10:30 - Updated 13. september 2018 - 10:30

Diku - søknadsfrist for undervisnings prosjekter

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
23:00

De tre prioriterte tematiske områdene 1) Aktiv læring, 2) Digitale læringsformer for arbeidslivet, (3) Digital vurdering.

Begge campus
Kontaktperson
Published 3. juli 2018 - 11:28 - Updated 3. juli 2018 - 11:28

Åpen dag i green screen studio

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
09:00 - 13:30

Hvordan bruke green screen i undervisning? Vi kjører kort intro hver halve time.

Vi begynner kl 09, kom når det passer deg!

Kl. 11:30-12:30 blir det PedPrat hvor professorene Siri Fjellheim og Peer Berg deler sine erfaringer.

Håper vi ses!

Sted
Tårn T132
Campus Ås
Kontaktperson
Published 13. juni 2018 - 13:47 - Updated 13. juni 2018 - 14:21

PedPrat

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
11:30 - 12:30

Vi tar en siste PedPrat før sommerferien og har samtidig åpen dag i Green Screen-studioet på Læringssenteret!

PedPrat handler denne gangen om hvordan korte videopresentasjoner kan brukes i undervisning til å engasjere og aktivisere studenter. Professorene Siri Fjellheim og Peer Berg fra BIOVIT vil fortelle om sine erfaringer.

Sikre deg lunsj ved å melde deg på!

Velkommen!

Sted
Tårnbygningen T132
Campus Ås
Kontaktperson
Published 13. juni 2018 - 11:27 - Updated 13. juni 2018 - 11:28

Olav Thon Stiftelsen: Intern frist for søknader om midler til studentaktiv forskningsprosjekter

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
15:00

Støtten forbeholdes forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning»

 Les nærmere om søknadskrav i P360 sak 18/02929 . Forslag og søknader sendes som notat til NMBUs forskningsavdeling via P360 sak 18/02929 innen 10. september 2018. De må være unntatt offentlighet (offl. §26 fjerde ledd) og skjermet. Kontaktperson i administrasjonen er Birger Kruse. 

Begge campus
Kontaktperson
Published 11. juni 2018 - 11:17 - Updated 11. juni 2018 - 11:17

Utdanningskvalitetsprisen 2018- Intern frist for nominasjoner

Hendelse avsluttet
Frist
Dager
Hele dagen

Fakultetene ved NMBU inviteres til å sende nominasjoner til KDs utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning 2018

For mer informasjon om Utdanningskvalitetsprisen, statuttene og mal for nominasjon vennligst se følgende nettside: https://bit.ly/2LnFtRY

Forslagene bes sendt til Studieavdelingen gjennom P360 på saksnummer 18/03570. 

Begge campus
Kontaktperson
Published 11. juni 2018 - 10:59 - Updated 11. juni 2018 - 10:59

Canvas-kurs

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
09:00 - 15:20
Sted
Tårnbygningen
Adresse
T131
Campus Ås
Published 15. mai 2018 - 10:34 - Updated 15. mai 2018 - 10:34

PedPrat

Hendelse avsluttet
forum
Kl.
12:00 - 13:00

Hvordan engasjerer studenter i forelesninger med mange studenter

Arne Auen Grimenes fra REALTEK og Stine Gregersen Vhile fra BIOVIT vil fortelle om hvordan de engasjerer studentene i klasserommet.

Sted
Læringssenteret
Campus Ås
Kontaktperson
Published 22. February 2018 - 10:45 - Updated 22. February 2018 - 10:45

PedPrat

Hendelse avsluttet
forum
Kl.
11:00 - 12:30

Hvordan lage gode flervalgsoppgaver

Tobias Slørdal, eksamensansvarlig ved det medisinske fakultet ved NTNU, vil fortelle om erfaringer med å lage og bruke flervalgsoppgaver. 

Sted
Adamstuen
Adresse
AUD 2
Campus Adamstuen
Kontaktperson
Published 22. February 2018 - 10:28 - Updated 22. February 2018 - 10:28

PedPrat

Hendelse avsluttet
forum
Kl.
12:00 - 13:00

Masteroppgaveveiledning

Tone Birkemoe og Anne Sverdrup-Thygeson deler sine erfaringer med Masteroppgaveveiledning i grupper.

Sted
Læringssenteret
Adresse
Tårnbygningen T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 22. February 2018 - 10:12 - Updated 22. February 2018 - 10:12

Læringsfestivalen 2018

Hendelse avsluttet
Festival
Kl.
09:00

Læringsfestivalen 2018 går av stabelen tirsdag 30.01.18

Læringssenteret presenterer Læringsfestivalen 2018. Her kan du som underviser komme å få inspirasjon til eget undervisningsarbeid og utvekskle gode erfaringer med kolleger.

Det vil være opplegg med ulike paralellsesjoner, samt stands. Noe av det som vil stå på planen er blant annet Canvas, med noen presentasjoner samt erfaringsutveksling. Vi vil fokusere på arbeid tilknyttet lærerutbyttebeskrivelser, ytterligere informasjon om program kommer snart.

Sted
Vitenparken Campus Ås
Campus Ås
Published 20. desember 2017 - 10:41 - Updated 5. januar 2018 - 12:36

PedPrat

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
09:00 - 10:00

En læringsarena for uformell ide- og kunnskapsdeling om undervisning.

Her på NMBU er det en rekke kurstilbud og seminarer for å styrke de ansattes kompetanse. Men hvordan kan vi legge til rette for læring i mer uformelle settinger? Vi på Læringssenteret er daglig i dialog med mange vitenskapelige ansatte, og vi opplever at underviserne savner en arena hvor man kan dele ideer og erfaringer, samt diskutere undervisningsrelaterte spørsmål og utfordringer man står overfor i det daglige arbeidet. 

Mer informasjon om PedPrat finner du her.

Sted
Tårnbygningen - Rom T132
Campus Ås
Published 14. august 2017 - 13:43 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
18:00 - 21:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

Sted
Tårnbygningen
Adresse
T221
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:37 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

Sted
Tårnbygningen
Adresse
T221
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:35 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

Sted
Tårnbygningen
Adresse
T221
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:33 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
18:00 - 21:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

Sted
Tårnbygningen
Adresse
T221
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:31 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
12:00 - 15:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

Sted
Tårnbygningen
Adresse
T221
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:29 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
15:00 - 18:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

 

Sted
Tårnbygningen
Adresse
T221
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:26 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

 

Sted
The Learning Center (Læringssenteret)
Adresse
Tårnbygningen, T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:24 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
18:00 - 21:00

NMBU Master Students,

Are you stressed about your Thesis Defence? The Writing Centre is here to help.

A three hour Master Defence Preparation workshop gives you tips, tools, techniques and feedback to improve your presentation skills. Join other students and prepare yourselves for your defence.

Workshops help you to:

 • Improve your oral presentation
 • Develop your visual presentation
 • Cope with nervousness
 • Prepare to answer questions
 • Build your confidence

Note:
Each workshop is limited to 5 students.
Workshops may be cancelled if the minimum number of students (3) is not met.

Sted
The Learning Center (Læringssenteret)
Adresse
Tårnbygningen, T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 28. november 2016 - 11:20 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Bruk av MachForm og Fronter

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
12:15 - 13:00

Ønsker du å benytte MachForm eller Fronter til gjennomføring av emneevaluering?

Bli med på kurs og få en innføring i praktisk bruk av disse verktøyene.

Sted
Datasalen i Tårnbygningen
Adresse
T131
Campus Ås
Kontaktperson
Published 23. september 2016 - 13:49 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Bruk av MachForm og Fronter

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
13:15 - 14:00

Ønsker du å benytte MachForm eller Fronter til gjennomføring av emneevaluering?

Bli med på kurs og få en innføring i praktisk bruk av disse verktøyene.

Sted
Datasalen i Tårnbygningen
Adresse
T131
Campus Ås
Kontaktperson
Published 23. september 2016 - 13:47 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Bruk av MachForm og Fronter

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
09:15 - 10:00

Ønsker du å benytte MachForm eller Fronter til gjennomføring av emneevaluering?

Bli med på kurs og få en innføring i praktisk bruk av disse verktøyene.

Sted
Datasalen i Tårnbygningen
Adresse
T131
Campus Ås
Kontaktperson
Published 23. september 2016 - 13:44 - Updated 18. september 2017 - 8:55

Seminar: Fremtidens læringsarena

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
11:15 - 15:30

Læringsmiljøutvalget (LMU) arrangerer seminar om fremtidens læringsarena.

Program:

11:15 - Lunsj

12:00 - Velkommen v/prorektor Halvor Hektoen

12.10 - "Fremtidens læringsarena – et studentperspektiv." Amund Thomassen, fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig ved Norsk studentorganisasjon(NSO).

12:40 – "Framtidens lärmiljöer - möjligheter och utmaningar." Åsa Tieva, universitetslektor ved Umeå Universitet.

13:20 - Benstrekk

13:30 - "Erfaring fra omvendt (flipped classroom) i et stort emne." Carl-Fredrik Sørensen, førstelektor ved NTNU-

14:10 – “NANSI 2016 Scientific teaching and the principles of active learning” og “e-ZFbook som et nytt undervisningskonsept.”Charles McLean Press og Peter Alestrøm, professorer ved NMBU.

14:40 – "Veien videre for NMBU - å skape og å utvikle et fremtidig læringsmiljø i Tårn." Geir Arne Rosvoll og Elisabeth Dyb, biblioteket og læringssenteret NMBU

15.15 - Avslutning v/prorektor Halvor Hektoen

Sted
Kinosalen
Adresse
Tårnbygningen, TU101
Campus Ås
Kontaktperson
Published 13. september 2016 - 10:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:12

Presentation Development Workshop Series

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

The Presentation Development Workshop Series builds skills over three different workshops. Each workshop focuses on one topic, with the intent of giving students more instruction and feedback.

Sted
The Learning Center (Læringssenteret)
Adresse
T133, Tårnbygningen
Campus Ås
Kontaktperson
Published 31. august 2016 - 10:32 - Updated 23. mai 2017 - 19:12

Praktisk kurs i MachForm og Fronter

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
12:30 - 13:30

I forbindelse med den nye rutinen for emneevaluering arrangeres det praktisk kurs i anvendelse av Fronter og MachForm.

I kurset lærer du blant annet hvordan du setter opp spørreskjema, sender det ut til studentene og hvordan du henter ut tilbakemeldingene i både Fronter og MachForm.

Kurset ledes av Lars Vemund Solerød.

Sted
Datasalen
Adresse
Tårnbygningen
Campus Ås
Kontaktperson
Published 23. august 2016 - 15:22 - Updated 23. mai 2017 - 19:12

Seminar om gruppearbeid og gruppedynamikk

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
09:30 - 12:30

Studieavdelingen på Adamstuen og Læringssenteret inviterer til seminar.

Alle ansatte ved NMBU som jobber med undervisning oppfordres til å delta på seminar med tema; Gruppedynamikk og gruppearbeid; hvordan få grupper til å fungere godt?

Førstelektor Ingeborg Flagstad ved Høyskolen i Lillehammer holder interaktivt foredrag. Les mer om Flagstad her.

Det blir servert lunsj.

Sted
Auditorium 6 Campus Adamstuen
Adresse
ProdMed, Bygg 13
Campus Adamstuen
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:13

Ledige stillinger NMBU Film

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Dager
Hele dagen

Vi rekrutterer nye dyktige studentmedarbeidere til vår filmgruppe.

Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops (FULL)

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops (FULL)

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops (FULL)

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops (FULL)

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
09:00 - 12:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
16:00 - 19:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops (FULL)

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
09:00 - 12:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Søknad om støtte til innovativ undervisning 2016

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
15:00

Som et ledd i satsingen på fremragende forskning og utdanning lyses det nå ut støtte til prosjekter innen innovativ undervisning.

Målsettingen med støtteordningen er å prøve ut undervisnings- og/eller vurderingsformer som kan øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Prosjektene skal utformes på en måte, som gir nytteverdi på tvers av programmer/institutter.

Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Master Defence Preparation Workshops

Hendelse avsluttet
Workshop
Kl.
09:00 - 12:00

The Writing Center is organizing workshops for students who need advice and support with their master defence presentations.

The best defence is a good offence. Three hour workshops give you the opportunity to gain confidence in yourself, clarify your ideas, and to organize and prepare your defence in advance. Gain valuable skills with a brief 'trial defence' where you will receive video and written feedback on your thesis topic.

Each workshop focuses on:

- Preparing for your defence

- Using visuals

- Rhetoric and framing your presentation

- Introductions and conclusions

- Answering questions

Participants must prepare and present a five minute presentation of their thesis. Workshops build on the skills you have, and help you to improve your oral presentation skills while introducing useful tricks, tips and techniques to make the best defence possible.

Minimum 3 students per workshop. Maximum 6 students per workshop.

The workshop will be held in English.

Sted
Learning Center
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

SFU-søknad

Hendelse avsluttet
Søknadsfrist
Kl.
12:00

Frist for å sende søknad til NOKUT om senter for fremragende utdanning.

Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Kurs i presentasjonsteknikk

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
16:00 - 19:00

Skrivesenteret arrangerer kurs i presentasjonsteknikk for studenter. OBS: Kurset holdes på engelsk.

Sted
Læringssenteret
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Kurs i presentasjonsteknikk

Hendelse avsluttet
Kurs
Kl.
16:00 - 19:00

Skrivesenteret arrangerer kurs i presentasjonsteknikk for studenter. OBS: Kurset holdes på engelsk.

Sted
Læringssenteret
Adresse
T133
Campus Ås
Kontaktperson
Published 17. juni 2016 - 16:46 - Updated 23. mai 2017 - 19:14

Læringsfestivalen 2017

Hendelse avsluttet
Seminar
Kl.
10:00 - 15:00

Årets Læringsfestival avholdes i Vitenparken 1 juni!

Se hele programmet

Sted
Vitenparken
Adresse
Vitenparken
Campus Ås
Kontaktperson
Published 15. mai 2017 - 16:05 - Updated 18. september 2017 - 8:55