Prezi - lag imponerende presentasjoner

PowerPoint er et presentasjonsverktøy de fleste undervisere er godt kjent med. Det er mange gode kvaliteter med PowerPoint, men den har også noen restriksjoner og er utpreget lineær i fremvisning. Prezi er et populært alternativ som tilbyr større grad av fleksibilitet i strukturen og gir deg mulighet til til å enkelt velge hvor i presentasjonen du vil være. Formen er mer som et tankekart hvor du kan zoome inn og ut og være i bevegelse på skjermen. Prezi's visuelle fremstilling kan bidra til å holde på studentenes oppmerksomhet i forelesning og presentere og forklare fagstoff som kan bidra til større læringsutbytte hos studentene.

Kom i gang - bli inspirert
Ronny Steen er PhD-kandidat og benytter Prezi når han underviser i biologi her ved NMBU. Han har laget videoer som kan inspirere og være til god hjelp for deg som har lyst til å lære mer om hvordan du kan bruke Prezi i din undervisningssituasjon.

Nyttige lenker
Professor i psykologi J. A. Houska gir pedagogiske råd om bruk av Prezi i undervisning i artikkelen Pedagogically sound use of Prezi.

Klikk her for å lese om fordeler og ulemper ved bruk av Prezi.

Published 10. juli 2015 - 15:46 - Updated 6. oktober 2015 - 11:11