Solve Sæbø om bruk av digitale verktøy i undervisning

  • Professor Solve Sæbø
    Foto
    Skjermdump/NMBU

Studenter er forskjellige og alle har sin måte å lære på. “One size doesn’t fit all” forteller professor Solve Sæbø, som underviser i statistikk her ved NMBU.

Solve Sæbø om bruk av digitale verktøy i undervisning

Vi lærer på forskjellige måter og derfor er det viktig å tilby forskjellige inngangsporter som appellerer til de ulike studentene, fordi de har forskjellige personlighetstyper. Noen er digitale, analytiske og tenkende og er klar for å gjennomføre statistiske oppgaver etter å ha fått en teori presentert. Andre er mer kreative og trenger mer visualisering for å bli motivert og se relevans.

Utfordringer med tradisjonell undervisning
Sæbø har valgt å benytte ulike digitale læringsverktøy i sin undervisning for å nå de ulike studentene. I forelesning opplevde han utfordringer ved bruk av tradisjonell tavleundervisning, spesielt i de store studentgruppene hvor de på bakerste rad slet med å få med seg det som ble gjennomgått på tavlen. Løsningen ble å gå over til å benytte Smartboard. Denne digitale og interaktive tavlen gjør det mulig å lagre det som blir skrevet på tavlen slik at det kan lastes opp på Fronter og gjøres tilgjengelig for studentene i etterkant. I tillegg vises alt som skjer på tavlen på store skjermer slik at alle i salen får fulgt med.

Videoforelesninger
Som en støtte i studentenes læringsprosess har Sæbø gjort opptak av forelesninger som studentene har tilgang til på Youtube. Dette gir studentene anledning til å repetere vanskelig teori, samt studere når og hvor det passer dem best. For å lage disse videoene har Sæbø benyttet TechSmith Relay og Camtasia Studio. Disse programmene gjør det mulig å implementere det du gjør på skjermen inn i videoen, samt snakke eller legge inn lyd. Sæbø oppfatter at studentene setter pris disse vidoene fordi det gir dem mulighet til å få presentert teori også utenom forelesningssalen og de er tilgjengelig for repetisjon når de behøver det. Sæbø har også utviklet en MOOC i grunnkurs i statistikk.

Å gjøre læring morsomt
Etter en lang presentasjon av tung teori bruker Sæbø studentrespons-systemet Kahoot for å gi studentene et avbrekk i undervisningen. Samtidig som dette er et morsomt innslag for studentene, er Kahoot et nyttig verktøy for han som lærer, fordi det gir en aggregert tilbakemelding om hvor mye studentene har forstått eller ikke forstått i undervisning, og hva han trenger å fokusere mer på. Sæbø benytter også webapplikasjoner aktivt i sin undervisning. Her kan statistiske metoder illustreres og visualiseres, og gir studentene mulighet til å leke seg med grafer og andre statistiske oppgaver.

Begynn i det små
Det viktigste, ifølge Sæbø, er ikke å bruke teknologi bare for teknologiens skyld, men å tilby variert undervisning. Gi studentene forskjellige inngangsporter slik at muligheten for å nå flere er tilstede. Husk at du trenger ikke revolusjonere, men begynn i det små.

Published 5. juni 2015 - 15:09 - Updated 23. oktober 2015 - 9:23