Kontakt oss

Oversikt over ansatte:

Mike Moulton

Seniorrådgiver og leder for Læringssenteret

Pedagogisk utvikling, innovativ undervisning, pedagogisk merittering, digitale fortellinger, søknadsbistand

Elisabeth Dyb

Seniorrådgiver

Pedagogikk, læringsdesign, læringsteknologi, digitale læringsomgivelser, Canvas, Zoom, nettsider, innovative undervisningsmidler

Hanne Reitzel Bjerke

Seniorrådgiver

Pedagogikk, læringsdesign, læringsteknologi, digitale læringsomgivelser, Canvas, Panopto, Zoom

Håkon Sverdvik

Seniorrådgiver

Videoproduksjon, postproduksjon, animasjon, læringsteknologi

Erlend Eidsem Hansen

Seniorrådgiver

Digital formidling, filmregi, studentaktiv læring, dramaturgi og klipp, spillteori

Gustav Iden

Seniorrådgiver

Fotograf, videoproduksjon, postproduksjon

Helge Müller-Mathisen

Førstekonsulent

Fotograf, videoproduksjon, postproduksjon

Marius Samuelsen

Førstekonsulent

Fotograf, videoproduksjon, postproduksjon, animasjon

Niklas Pettersen Mintorovitch

Seniorrådgiver

Koordinator for Skrivesenteret. Akademisk skriving, veiledning, kurs, podcast.

Ronny Steen

Seniorrådgiver/Førstelektor

Digital undervisning, læringsteknologi, vurdering, Canvas, Zoom, digital formidling

Espen Gevelt

Førstekonsulent

Koordinator ved Skrivesenteret. Akademisk skriving, veiledning, kurs.
Published 11. mars 2020 - 8:57 - Updated 4. november 2022 - 9:55