Om NMBU Film

NMBU Film

NMBU Film består hovedsaklig av studenter med kompetanse innenfor video, foto, animasjon, og redigering. Teamet er underlagt studieadministrasjonen ved NMBU, og har som hovedoppgave å produsere videoer knyttet til undervisning og kurs for NMBU.

Har du spørsmål, eller behov for videoopptak/redigering? Ta kontakt:

Håkon Sverdvik

Håkon Sverdvik

hakon.sverdvik@nmbu.no

Christine S. Blix

Petter Meeg

Petter Meeg

petter.meeg@nmbu.no

Simen Lunderød Øverbø

Simen Lunderød Øverbø

simen.lunderod.overbo@nmbu.no

Mads J. Erlandsen

Mads J. Erlandsen

maer@nmbu.no 

Andreas Elders

Andreas Elders

andreas.elders@nmbu.no

Andreas Lindhjem

Andreas Lindhjem

andreas.lindhjem@nmbu.no

Knut Berg Holmlund

Knut Berg Holmlund

knuthol@nmbu.no

Marius Samuelsen

Marius Samuelsen

marius_sam@outlook.com

Ulrikke Lien Erdal-Aase

Ulrikke Lien Erdal-Aase

ulrikkelea@gmail.com

Daniel Prince

Edwin Mutuma

Edwin Mutuma

edwin.mutuma@nmbu.no

Mikkel Bae Næss

Anna Leiknes

Helge Mathisen