Læringsfestivalen 2020

Utdanningstransformasjonen - NMBU 2025 

Det stilles store forventninger til hvordan utdanningen ved NMBU skal utvikle seg i årene framover, både fra kunnskapsdepartementet og i regjeringens strategier for høyere utdanning, i vår egen strategi for 2019-2023, fra studentene som begynner ved NMBU, og fra samfunnet for øvrig.

Det forventes blant annet at:

 • Vi utdanner kandidater rustet til å håndtere de komplekse utfordringer vi står overfor i arbeidet med å sikre en bærekraftig framtid.
 • Vi legger til rette for mer tverrfaglighet.
 • Vi greier å hente ut synergier av å bli et fysisk samlet universitet.
 • Vi evner å samarbeide tettere med det øvrige samfunnet i et livslangt læringsperspektiv.
 • Den digitale transformasjonen av samfunnet også vil gi nye måter å lære på.
 • Vi legger til rette for økt mobilitet og internasjonalisering. 

Nye voksende studenttall og nye læreformer utfordrer våre arealer, rombehov og romutnyttelse. Skal vi innfri disse må vi se helhetlig på utfordringene, for de er ikke uavhengige og må løses gjennom å finne gode løsninger som bidrar til å dra oss i riktig retning i årene framover.

På Læringsfestivalen tar vi diskusjonen om hvor vi skal være i 2025 innen utdanning på NMBU og hvordan vi kommer dit!

Vel møtt!

Nyttig lesning: The three spheres of transformation

Del 1: 

 • 09.00 – 9.45 Education for transformation. Professor ved Universitetet i Oslo, Karen O'Brien
 • 09.50 – 10.10 Transformasjon av utdanningen ved NMBU fram mot 2025. Prorektor for Utdanning, Solve Sæbø
 • 10.10 – 10.20 Kommentarer fra vit.ansatte 
 • 10.20 – 10.30 Kort pause
 • 10.30 – 11.15 Gruppediskusjoner
 • 11.15 – 11.45 Plenumsgjennomgang og oppsummering
 • 11.45 - Lunsj 

Del 2: Parallelle sesjoner starter kl 12.30

Sesjon A:
Undervisning i store emner - hvordan tilrettelegger vi for studentaktivitet og læring for en mangfoldig og uensartet studentgruppe?
Solve Sæbø, Linda Godager, Siri Fjellheim, Mike Moulton
Varighet: ca. 2 timer

Sesjon B: 
Nye krav til utdanningsfaglig kompetanse, ny meritteringsordning og den digitale pedagogiske mappen.
Elizabeth deJong, Sigrid Gjøtterud og Elisabeth Dyb
Varighet: ca 1 time

Sesjon C:
Canvas - Erfaringsdeling og eksempler
Varighet: ca 1 time

 • Felles emnemal og bruk av rubrikker for enhetlig og rask tilbakemelding på studentoppgaver. Lars Kåre Grimsby
 • Diskusjonsforum som læringsverktøy. Ronny Steen
 • Hvordan bruk av avtalegrupper kan effektivisere studentveiledninger. William Warner
 • Hva er nytt og hva kommer i 2020? Lars Vemund Solerød
Published 8. januar 2020 - 14:27 - Updated 27. januar 2020 - 11:32