Læringsfestivalen 2020 - Call for papers!

28 januar 2020 arrangeres NMBUs årlige Læringsfestival!  

Festivalen vil være i Vitenparken på campus Ås, og alle ansatte ved NMBU er hjertelig velkomne til å delta.

Årets tema er todelt:

Digitalisering for læring og Lære hele livet. 

Vi er nå på jakt etter bidrag til festivalen, og vil gjerne høre fra deg eller dere som: 

  • har fokus på studentaktiv læring og som har utnyttet teknologi som støtte i læringsprosessen
  • bruker vurdering underveis i læringsprosessen for å tilrettelegge for studentenes læring (vurdering for læring)
  • kobler akademia og arbeidsliv i et livslangt læringsperspektiv

Kunne du tenke deg å dele erfaringer fra ditt undervisningsopplegg med resten av NMBU?

Send oss en kort beskrivelse av ditt undervisningsopplegg innen 15 november til learningcenter@nmbu.no

Bidrag vil bli vurdert ut i fra følgende kriterier:

  • Relevans til festivalens temaer
  • Potensiale til å skape aktivitet og diskusjon
  • Kobling mellom pedagogisk praksis og tenkning
  • Grad av studentinvolvering

Vi gleder oss til å høre fra dere!

 

Published 23. september 2019 - 10:39 - Updated 27. september 2019 - 14:16