Seminar: Læringsutbyttebeskrivelser

 

Temaer for dagen er:

 • Læringsutbyttebeskrivelser, emnedesign og faglige standarder.
 • Hva blir egentlig vurdert ved eksamen? En fenomenologisk studie av begrepsbruken
 • Læringsutbyttebeskrivelser i praksis: Hvilke typer utfordringer er utbredt i fagmiljøene?

 Foredragsholdere

 • Tine Sophie Prøitz
  Professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, USN.
  Tine har gitt ut boken «Læringsutbytte» og er prosjektleder for flere forskningsprosjekter knyttet til utdanning, undervisning og læring. Hun har emneansvar ved USN, og er medforfatter på flere publikasjoner relatert til læringsutbyttebeskrivelser. 
 • Vidar Gynnild
  Professor ved institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU.
  Vidar har mangeårig erfaring med emne- og programdesign, og har en rekke publikasjoner relatert til både læringsutbyttebeskrivelser og vurdering.

Om seminaret

Dette seminaret vil være den første i en tredelt seminarrekke. Seminarene tar utgangspunkt i teorien om constructive alignment, et etablert begrep i utdanningssammenheng som vi på norsk kan kalle samstemt undervisning. Det handler om at det må være et meningsbærende samsvar mellom hva studentene skal lære (læringsutbyttebeskrivelsene), hvordan de skal lære det (læringsaktiviteter) og hvordan vi skal vite at de faktisk har lært (vurderingsformer). 

Bilderesultat for constructive alignment model

Rekkefølgen i seminarrekken tar utgangspunkt i kursdesignmodellen backward design. Ved å bruke denne modellen begynner man ved å først:

 1. Beskrive forventet læringsutbytte. Hva er det vi ønsker at studentene skal lære?
 2. Velger vurderingsform(er). Hvordan kan vi vite at studentene faktisk har lært?
 3. Identifiserer undervisningsformer og læringsaktiviteter. Hvordan sørger vi for at studentene faktisk lærer?

Det er derfor naturlig at det første seminaret i denne rekken tar for seg temaet læringsutbytte, det neste vil handle om vurderingsformer før vi avslutter med undervisningsformer/læringsaktiviteter.

Program for de to neste seminarene vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

Vi håper du du vil finne disse seminarene nyttige i din arbeidshverdag og håper mange vil ta turen.

Husk påmelding!

Published 19. oktober 2018 - 13:34 - Updated 30. oktober 2018 - 9:25