NMBU Co-working area er åpnet!

NY ORDNING FRA 1. OKTOBER for SU120

NMBU har som mål å utvikle flere arealer for aktiv learning. SU120 endres i dag til: "NMBU Co-working Area". Dette er et pilotprosjekt for å understøtte NMBUs fokus på aktiv læring og innovasjon.

Plassene i dette arealet åpnes opp nå for samlesing og samarbeid. 

Tanken bak aktive læringsrom og samarbeidsområder er å tilrettelegge for, og skape arenaer for aktiv læring og sosialisering på campus. Her kan man møtes og utveksle erfaringer og kunnskap gjennom ulike aktiviteter.

Vi vil legge forholdene til rette for å skape gode synergier mellom forskning og utdanning på tvers av faglige ståsted. Et slikt tverrfaglig samarbeid vil fremme innovative ideer og løsninger, som er vektlagt i NMBU sin strategiske satsning på fremragende utdanning, forskning, og innovasjon.

Det første aktive læringsommet som ble åpnet på NMBU finner du i Tårnbygningen (T132). Og som et ledd i konspetet utvider NMBU nå på Sørhellinga med samarbeidsområder som skal stimulere til aktiv læring.

Aktiv læring i Tårnbygningen

Aktiv læring i Tårnbygningen

Foto
Michael Kirby Moulton

NMBU Læringsfilosofi

  • Vi skaper inkluderende læringsmiljøer og gode faglige hjem.

  • Studentene er aktive deltakere i fagmiljøet.

  • Læring er en studentaktiv prosess som fremmer refleksjon og selvstendighet.

  • Studentene tar ansvar for og styrer egen læring.

  • Lærerne tilrettelegger, veileder og støtter studentene i deres læringsprosess.

  • Studentene er en viktig læringsressurs for hverandre og deltar aktivt i undervisningen av sine medstudenter.

  • Lærerne fremmer studentenes læringsprosess underveis gjennom konstruktive tilbakemeldinger.

SU120 på Sørhellinga vil fremdeles være stille lesesal i eksamensperioden dvs. i periodene: 15.11.17 til 22.12.17 og 15.04.18. til 01.06.18

Resten av året vil arealet kunne brukes til gruppe/prosjektarbeid. Skrivesenteret og STAThjelpen vil i tillegg ha faste tider til veiledning her.

Velkommen til arena for samarbeid og kreativitet! Arealene er åpne til alle. Vis hensyn.

Ønsker du en stille lesesal?

Du finner åpne lesesaler i følgende bygninger:
Bioteknologibygningen( BT3A,15)
Meieribygningen(M161)
Tårnbygningen (TU102 og TU103)

For mer informasjon om NMBUs lesesaler og grupperom, se:

https://www.nmbu.no/student/studieadm/time_eksamensplan/lesesalerkollokvierom/node/4324

Published 2. oktober 2017 - 9:47 - Updated 2. oktober 2017 - 11:41