PedPrat

PedPrat - hva er det?

Her på NMBU er det en rekke kurstilbud og seminarer for å styrke de ansattes kompetanse. Men hvordan kan vi legge til rette for læring i mer uformelle settinger?

Vi på Læringssenteret er daglig i dialog med mange vitenskapelige ansatte, og vi opplever at underviserne savner en arena hvor man kan dele ideer og erfaringer, samt diskutere undervisningsrelaterte spørsmål og utfordringer man står overfor i det daglige arbeidet. 

Derfor starter vi opp med PedPrat på Læringssenteret - en lavterskel og uformell lærings- og kunnskapsdelingsarena for alle som jobber med eller har interesse for undervisning. 

Temaene vil variere fra gang til gang, og vil hovedsaklig baseres på ønsker fra ansatte. Spill gjerne inn til oss dersom du har temaer du ønsker å belyse!

PedPrat starter opp med 1-2 innledere, og vi vil gjerne benytte interne krefter, da det er mange dyktige og engasjerte fagfolk lokalt, men vi vil også hente inn eksterne bidragsytere når det passer seg slik - det kommer helt an på temaene fra gang til gang. 

Når og hvor?

PedPrat finner sted i det aktive læringsrommet T132 i første etasje i Tårn, dersom ikke annet er annonsert. Tidspunkt varierer fra gang til gang, så følg med på intranett, Læringssenterets kalender og på Facebook!

PedPrat - fokus på prosessen

Det er viktig å få frem at PedPrat ikke skal resultere i ferdigsnekrede løsninger, konklusjoner eller tiltak. PedPrat skal ha fokus på prosess og utvikling, og forhåpentligvis tilføre inspirasjon, refleksjon og et økt mulighetsrom i planlegging og gjennomføring av undervisning. Vi håper en slik arena, hvor kollegaer har mulighet til å komme sammen på tvers av fakulteter og fagmiljøer, har en en verdi i seg selv, og at det vil bidra til å øke felleskapssfølelsen og den kollegiale samarbeidskulturen. 

Vi gleder oss til å starte opp med PedPrat og håper mange vil finne tiltaket nyttig i sin arbeidshverdag!

Published 2. august 2017 - 11:20 - Updated 10. mars 2020 - 14:51