Streaming av emner - våren 2017

En av Læringssenterets oppgaver er å sørge for både live stream og opptak av ulike emner ved NMBU. Det er Læringssenterets filmgruppe som sørger for den praktiske gjennomføringen, ved hjelp av systemet Mediasite.

Vårsemesteret 2017 ble følgende emner streamet:

Tilsammen har disse emnene fra 01.02.17 - 07.07.17:

  • 6750 views
  • 985 fulgte live stream
  • Over 3401 undervisningstimer har blitt sett live eller i opptak
Våren 2017

Våren 2017

Foto
Skjermdump fra Mediasite

Hvorfor streaming?
Streaming av forelesning er etterspurt av studentene, og vi vet at opptakene benyttes mye til repetisjon - spesielt før eksamen. Men det er flere grunner til at opptak av forelesning kan være læringsfremmende. Under har vi listet opp noen eksempler:

  1. One size doesn´t fit all. Studenter lærer på ulik måte, og i ulikt tempo. Å følge med i forelesning og samtidig skrive notater kan være utfordrende. Ved å ha opptak av forelesning tilgjengelig i etterkant gis studentene mulighet til å gå gjennom forelesningen i eget tempo.
  2. Studenter med funksjonsnedsettelser. Studentgruppen er mangfoldig, og ofte kan studenter ha ulike funksjonsnedsettelser (fysiske, psykiske eller kognitive) som av ulike grunner kan gjøre det utfordrende å følge undervisningen. Ved å ha opptak av forelesning tilgjengelig tilbys en større mulighet for å følge undervisning tipasset studentenes ulike behov. Les mer om universell utforming av undervisning og læring på universell.no.
  3. Fleksibilitet. Selv om det er ønskelig at studenter skal møte til undervisning, er det i realiteten ikke alltid mulig for studenten å få dette til. Årsakene kan være mange; syke barn, legetimer, jobbintervju osv. Opptak av forelesning sørger for at studenten likevel har mulighet til å få med seg dagens undervisning.
  4. Repetisjon. Det er ikke alltid nok å få en teori eller annet fagstoff presentert én gang, derfor er det en god støtte å kunne hente frem en forelesning og dermed kunne gå gjennom fagstoffet igjen. Studenter benytter også opptak i arbeid i kollokvier og lærer sammen.
Published 11. juli 2017 - 12:30 - Updated 11. juli 2017 - 13:28