Streaming av emner - høsten 2016

En av Læringssenterets oppgaver er å sørge for både live stream og opptak av ulike emner ved NMBU. Det er Læringssenterets filmgruppe som sørger for den praktiske gjennomføringen, ved hjelp av systemet Mediasite.

Men benytter egentlig studentene seg av tilbudet om streaming?

Ja - det kan vi vel trygt si. Under presenteres noen tall fra høstsemesteret 2016.

Høstsemesteret 2016 ble følgende emner streamet:

(Oppmeldte studenter)

Tilsammen har disse emnene fra 01.09 til 27.12 2016:

  • 21 082 views 
  • 3851 fulgte live stream
  • Over 10 322 timer undervisning som har blitt sett live eller i opptak
Statistikk høste 2016

Statistikk høste 2016

Foto
Skjermdump fra Mediasite

Ett emne - tre lokasjoner
Høsten 2016 sto PHI100 overfor en utfordring - emnet skulle følges av alle NMBUs studenter, mens selve undervisningen skulle foregå på campus Ås. Løsningen ble livestream. Administrasjonen på Adamstuen sørget for at studentene samlet kunne følge streaming av forelesningen som foregikk på campus Ås.

Samtidig opplevde campus Ås plassmangel i auditoriet Arabidopsis, derfor ble Festsalen i Urbygningen også gjort tilgjengelig for å følge livestream. 

For at studentene på alle lokasjoner skulle ha mulighet for å stille spørsmål eller kommentarer underveis i forelesningen, ble Padlet benyttet som kommunikasjonsverktøy. På denne måten kunne foreleser følge med på spørsmål som ble stilt underveis.

Skjermdump Padlet

Skjermdump Padlet

Foto
Skjermdump padlet.com

Hvorfor streaming?
Streaming av forelesning er etterspurt av studentene, og vi vet at opptakene benyttes mye til repetisjon - spesielt før eksamen. Men det er flere grunner til at opptak av forelesning kan være læringsfremmende. Under har vi listet opp noen eksempler:

  1. One size doesn´t fit all. Studenter lærer på ulik måte, og i ulikt tempo. Å følge med i forelesning og samtidig skrive notater kan være utfordrende. Ved å ha opptak av forelesning tilgjengelig i etterkant gis studentene mulighet til å gå gjennom forelesningen i eget tempo.
  2. Studenter med funksjonsnedsettelser. Studentgruppen er mangfoldig, og ofte kan studenter ha ulike funksjonsnedsettelser (fysiske, psykiske eller kognitive) som av ulike grunner kan gjøre det utfordrende å følge undervisningen. Ved å ha opptak av forelesning tilgjengelig tilbys en større mulighet for å følge undervisning tipasset studentenes ulike behov. Les mer om universell utforming av undervisning og læring på universell.no.
  3. Fleksibilitet. Selv om det er ønskelig at studenter skal møte til undervisning, er det i realiteten ikke alltid mulig for studenten å få dette til. Årsakene kan være mange; syke barn, legetimer, jobbintervju osv. Opptak av forelesning sørger for at studenten likevel har mulighet til å få med seg dagens undervisning.
  4. Repetisjon. Det er ikke alltid nok å få en teori eller annet fagstoff presentert én gang, derfor er det en god støtte å kunne hente frem en forelesning og dermed kunne gå gjennom fagstoffet igjen. Studenter benytter også opptak i arbeid i kollokvier og lærer sammen.
Published 3. januar 2017 - 9:06 - Updated 11. juli 2017 - 11:29