Skrivesenteret utvider med satelitt på Sørhellinga

Hos Skrivesenteret kan studenter komme og få råd og veiledning i arbeidet med å skrive akademiske oppgaver. Her møter du skriveveiledere som selv er studenter, og som kan gi veiledning til både engelske og norske oppgaver.

Tilbudet er populært og etterspurt blant NMBU-studentene, og skriveveilederne forteller at studenter må beregne god tid i forveien når de skal booke en time.

Likevel ser vi at vi ikke når helt frem til studentene som holder til på den andre delen av campus, forteller Skrivesenterets leder William Warner. Derfor har vi besluttet å utvide lokasjonen og holder nå midlertidig til i et av grupperommene i biblioteket på Sørhellinga. 

Skrivesenterets hovedlokasjon er fortsatt i nabolokalet til biblioteket i Tårnbygningen. 

Se Skrivesenterets åpningstider og kontaktinformasjon

Skrivesenteret hjelper med:

  • Alle typer akademiske oppgaver, som semesteroppgave, bachelor- eller masteroppgave.
  • Forskningsspørsmål og disposisjon
  • Oppgavens struktur og oppbygning
  • Formelle krav (sitering, referering, litteraturliste)

Hjelper ikke med:

  • Korrekturlesing
  • Oversetting
  • Hjemmeeksamen
Published 15. november 2016 - 14:16 - Updated 23. november 2016 - 13:55