E-læring om akademisk skriving

Å bli og å være en akademiker
Som student ved et universitet innehar man rollen som både lærende og forskende, og det er forventet at studentene følger gjeldende akademiske prinsipper og tradisjoner i sine forfatterskap.

Samtidig kan det å begynne på høyere utdanning for mange studenter oppleves som å komme inn i en ukjent verden. Det stilles høye krav til akademiske skriveferdigheter, og det varierer hvor mye kunnskap studentene har om dette når de trer inn i akademia. Studenter kommer ofte rett fra videregående, fra andre utdanningsinstitusjoner eller fra ulike deler av verden med andre akademiske kulturer og tradisjoner. 

Det finnes mye god hjelp på bibliotekets hjemmesider

Men det å utvikle gode akademiske skriveferdigheter er noe som må læres. Studenten må utvikle en forståelse for hvorfor det er viktig å sitere og referere, samt hva plagiering er og hvilke konsekvenser plagiering kan medføre.

For å hjelpe studenten i å oppnå denne forståelsen har vi laget en nettbasert læringsressurs hvor vi gjennom video og oppgaveløsning formidler nettopp hvorfor det er viktig å forstå hva plagiering er - og hvordan man kan unngå å det. 

Direkte lenke til modulen:

Write & Cite - Understanding Plagiarism

Del gjerne ved å kopiere lenken (URL) i nettleseren.

Write & Cite er også tilgjengelig i Canvas. 

Velg Registrer deg i emnet, logg inn med Feide og vipps så har du hele kurset tilgjengelig. 

T.O:

  • Nettressursen er på engelsk slik at den når ut til både de norske og internasjonale studentene ved NMBU.

  • Modulen er tilpasset alle enheter (PC/Mac, nettbrett og mobil).

  • Modulen er utviklet i samarbeid med Læringssenteret, Skrivesenteret og Biblioteket.

Videoer i modulen:

Write & Cite - Understanding Plagiarism from Læringssenteret ved NMBU on Vimeo.

Write and Cite - In-text citations from Læringssenteret ved NMBU on Vimeo.

Write and Cite - References from Læringssenteret ved NMBU on Vimeo.

Published 16. september 2016 - 16:23 - Updated 9. April 2019 - 10:50