Sentre for fremragende utdanning - virker det?

Ordningen Sentre for fremragende utdanning (SFU) er opprettet av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av NOKUT.
SFU er Norges eneste prestisjeordning innenfor høyere utdanning, hvor formålet er å bidra til fremragende kvalitet i høyere utdanning og synliggjøring av at undervisning og forskning er likestilte oppgaver for universiteter og høyskoler.

Lansering av fersk rapport
9 september inviterte NOKUT til frokost for å presentere en fersk rapport om virkningen av SFU-ordningen. Rapporten er gjennomført av NIFU på vegne av NOKUT.

I følge rapporten vil det være hensiktsmessig å videreføre SFU-ordningen, blant annet fordi den bidrar til et mer systematisk og ledelsesforankret arbeid for å utvikle studiekvalitet. SFU-ordningen gir universiteter og høyskoler noe å strekke seg etter, og har i tillegg bidratt til å stimulere igangsetting av utviklingsprosjekter, og å sette fokus på undervisningskompetanse i rekrutterings- og meritteringsøyemed.
Det foreligger en forventning om at SFU-ordningen videreføres som en del av Kunnskapsdepartementets arbeid, og at det etableres mer langsiktige mål enn det som har blitt gjort hittil. 

Rapporten viser også at SFU-ordningen har bidratt til:

  • å prioritere institusjonelle ressurser for utvikling av utdanningskvalitet
  • bedre integrasjon og samarbeid mellom akademisk og administrativt personale
  • økt kontakt og samarbeid mellom fag- og universitetspedagogikkmiljøene
Rektor Mari Sundli Tveit i samtale med statssekretær Bjørn Haugstad (Kunnskapsdepartementet), professor Øyvind Fiksen (SFU-en bioCEED) og direktør Terje Møland (NOKUT)

Rektor Mari Sundli Tveit i samtale med statssekretær Bjørn Haugstad (Kunnskapsdepartementet), professor Øyvind Fiksen (SFU-en bioCEED) og direktør Terje Møland (NOKUT)

Foto
Elisabeth Dyb/NMBU
Published 31. oktober 2016 - 18:00 - Updated 23. mai 2017 - 19:18