Digital tilstand 2014 lansert

Rett før sommeren lanserte Norgesuniversitetet Digital tilstand 2014. Rapporten byr på noen overraskelser, men den bekrefter også mange av de utfordringer vi kjenner til ved bruk av teknologi i utdanningen. Foreløpig er undersøkelsen kun tilgjengelig elektronisk, papirversjonen kommer i august. 

Ulik læring for studentene?
Det ser ut til at digitalisering av høyere utdanning tar tid. Bruk av digitale læringsformer varierer sterkt mellom norske universitet og høyskoler, og det er campusbasert undervisning med høy bruk av tradisjonelle plenumsforelesninger som dominerer.

Pedagogisk bruk av teknologi er satt på agendaen i strategier og handlingsplaner, men er lite forankret i fagplaner, emnebeskrivelser og arbeidskrav. Teknologibruk kan dermed fremstå som litt tilfeldig, og avhenger av at ildsjeler og enkeltpersoner benytter teknologi i sin undervisning. I ytterste konsekvens får studentene ulik erfaring med fagrelevante arbeidsformer og dermed ulike forutsetninger for å lykkes i arbeidslivet.

Superdigge studenter og fagansatte
I rapporten kommer det frem at det er en spesiell gruppe blant de fagansatte som skiller seg fra de andre respondentene. Disse karakteriseres som de mest digitalt aktive fagansatte - derav superdig. Denne gruppen utgjør ca. 10% av alle fagansatte i undersøkelsen og skårer høyt på indekser som tilrettelegging, ansvar, begrunnelser, muligheter og variert bruk av teknologi i utdanning.

På tilsvarende måte skiller ca. 10% av studentene seg også ut og kategoriseres i en superdig-profil. De superdigge studentene karakteriseres ved at de skårer høyere på forventninger, variert bruk, kildekritikk, arbeidsformer og holdninger. Det er interressant at over dobbelt så mange av både studenter og fagansatte med superdig-profil svarer positivt på at bruk av teknologi i utdanningen bidrar til bedre læring. Hva betyr dette? Lener vi oss på de få ildsjelene der ute til å øke kvaliteten i utdanning med bruk av teknologi? Og er vi ikke flinke nok til å se pedagogisk nytteverdi i å bruke teknologi i utdanning? 

Noen funn fra Digital tilstand:

  • 64% av fagansatte har behov for kompetanseheving innenfor pedagogiske muligheter og bruk av digitale verktøy i faglige sammenhenger.

  • 58% av lederne sier de jobber aktivt for at fagansatte skal ta i bruk digitale verktøy.

  • 88% av studentene hevder at digitale verktøy er viktige hjelpemidler i studiehverdagen og 61% hevder at det øker kvaliteten i utdanningen.

  • Kun 10% av studentene velger å ikke møte på forelesning når opptak er tilgjengelig på nett.

Digital tilstand er en kvantitativ undersøkelse gjennomført på oppdrag av Norgesuniversitetet. Funnene i rapporten baseres på svar fra:

  • 3454 studenter
  • 1070 fagansatte
  • 235 instituttledere
  • 38 læresteder
Published 23. juli 2015 - 14:07 - Updated 29. juli 2015 - 10:18