Aktuelt

Problemer med Mediasite-systemet

Mange har opplevd til tider store problemer med både avspilling, publisering og redigering av videoer gjennom Mediasite-systemet den siste tiden. Disse problemene har sammenheng med flytting av driftsmiljø (se Unit eller NORDUnets sider for å følge tjenestestatus). 

Her er noen tips som kanskje kan hjelpe noe midlertidig til systemet er helt på plass igjen. 

Koronavirus - digitale løysingar for gjennomføring av undervising og eksamen

Koronavirus - digitale løysingar for gjennomføring av undervising og eksamen

NMBU har innstilt all campusbasert undervising, og mesteparten av undervisinga må no gjennomførast digitalt. For alle dei som no skal undervisa og gjennomføra eksamen på nett har vi laga denne hjelpesida. Hjelpesida finnes på norsk og engelsk.

Digital verktøykasse for deg som undervisar

Digital verktøykasse for deg som undervisar

På denne sida har vi forsøkt å samla dei digitale ressursane du som undervisar har tilgjengeleg gjennom NMBU, men presenterer òg nokre tips til verktøy som du kan vurdera å ta i bruk i undervisinga.

Opptak av forelesning

Opptak av forelesning

På campus Ås er det utvalgte rom som har mulighet for opptak av forelesning. På denne siden finner du informasjon om hvordan dette gjennomføres.
For information in English, click here.

Pedagogisk merittering

Pedagogisk merittering

Som et ledd i universitetets arbeid for å heve kvaliteten i undervisningen har NMBU vedtatt en meritteringsordning. 

Video- og lydopptak

Video- og lydopptak

Det er ganske mange moglegheiter når det gjeld opptak av video og lyd. Det er mykje du kan gjera sjølv, eller som vi kan hjelpa til med. Her er ei oversikt over kva for moglegheiter du har, og korleis vi kan hjelpa deg med produksjonen.

PedPod

PedPod

PedPod is NMBU's Pedogogy Podcast. PedPods are bite-sized explorations of teaching and learning methods, experiences and resources that have improved the pedagogical practice of our professors at NMBU.

Podcast produksjon

Podcast produksjon

Har du en ide til en podcast? Da kan vi hjelpe deg med teknisk utstyr og veiledning i produksjonen.

Skjermopptak

Skjermopptak

Med skjermopptak kan du enkelt lage videoer på egen PC. 

Kvarandrevurdering

Kvarandrevurdering

Å læra seg å både gi og motta tilbakemeldingar er verdfull læring. Med bruk av TAG modellen gir du studentane klåre retningslinjer på korleis tilbakemeldinga bør verta gjeve.

Læringsfestivalen 2020

Læringsfestivalen 2020

Tradisjonen tro inviteres alle ansatte til NMBUs Læringsfestival den 28 januar i Vitenparken! 

Seminar: Læringsutbyttebeskrivelser

Seminar: Læringsutbyttebeskrivelser

Læringssenteret inviterer alle ansatte som jobber med eller har interesse for undervisning til seminar om temaet læringsutbyttebeskrivelser.

PEDprat 24.10.17 - Hans Ekkehard Plesser om: "Canvas Rocks!"

PEDprat 24.10.17 - Hans Ekkehard Plesser om: "Canvas Rocks!"

Oktoberutgaven av PEDprat foregikk tirsdag 24. oktober, og vi var så hedlige å få besøk av Hans Ekkhard Plesser som kom for å snakke om sine erfaringer knyttet til SpeedGrader i Canvas.

PEDprat 21.09.17 - Elin Kubberød om mentoring

PEDprat 21.09.17 - Elin Kubberød om mentoring

Denne PEDpraten hadde vi gleden av å få besøk Elin Kubberød. Elin er til daglig førsteamenuensis på Handelshøyskolen, hun kom til oss for å prate om mentormodellen de praktiserer i masterprogrammet Entreprenørskap og Innovasjon.

PEDprat 24.08.17 - Ronny Steen om kreativ bruk av Canvas

PEDprat 24.08.17 - Ronny Steen om kreativ bruk av Canvas

PEDprat hadde sin premiere 24. august. PEDprat er en uformell kunnskapsdelingsarena hvor fagpersoner kan komme sammen og snakke om ulike temaer fra gang til gang. Denne gangen hadde vi besøk av Ronny Steen som snakket sin kreative bruk av Canvas.

PedPrat

PedPrat

En læringsarena for uformell ide- og kunnskapsdeling om undervisning.

Å beskriva forventa læringsutbytte

Å beskriva forventa læringsutbytte

På denne sida finn du ressursar som kan vera til hjelp i arbeidet med å utforma læringsutbytteskildringar.

Emneevaluering

Emneevaluering

Skal du gjennomføra emneevaluering? På denne sida kan du finna støtte og verktøy som hjelper deg i prosessen.