Kurstilbud

Kurstilbud for ansatte ved NMBUNy ved NMBU
Bli kjent med NMBU E-læring
HMS-filmer generelt og på laboratoriet E-læring
Information meeting for new PhD candidates
HSE for new employees E-læring
E-learning: Absence and Personnel information in UBW
HMS for nyansatte E-læring
Elæring: Fraværsregistrering og ressursopplysninger Påmeldingsfrist
First aid Cardiac arrest E-læring
Fire safety training E-læring
Get to know NMBU E-learning
Brannvern E-læring


P360
Grunnleggende kurs i saksbehandling i P360 du kan også ta kontakt for en-til-en opplæring
Arbeidsflyt i P360 Påmeldingsfrist senest kl. 11 dagen før kurset
Spørretime – Adamstuen På forespørsel
Igangsetting av utvalgsbehandling ved enheten – utvalgsmodulen i P360 På etterspørsel
Nybegynnerkurs - Adamstuen 2019; 30. jan./6. mars./7. mai Påmeldingsfrist: Senest kl 11.00 dagen før kurset
Videregående kurs i P360 - Adamstuen 2019; 27.febr./13. mars./14. mai. Påmeldingsfrist: Dagen før kurset kl 11.00
P360-course in English Latest at 11.am one day before the actual course
Workshop - utvalgsbehandling i P360
Spørretimen - Verdt å vite i P360 Påmeldingsfrist senest kl. 11.00 dagen før kurset.
Rettigheter og deling av informasjon i P360 Påmeldingsfrist senest kl. 11.00 dagen før kurset
Lederopplæring i P360 - En til en opplæring På forespørsel
Miniworkshop – personalrelaterte saker i P360 Interesssert i dette? Send mail til dokhjelp@nmbu.no
Kontakt- og dokumenttyper i P360 Interessert i dette? Send mail til dokhjelp@nmbu.no
Søk og framfinning i P360 Interesssert i dette? Send mail til dokhjelp@nmbu.no
Produsere saksfremlegg i P360 Interesssert i dette? Send mail til dokhjelp@nmbu.no
Miniworkshop: Studentrelaterte saker i P360 Interesssert i dette? Send mail til dokhjelp@nmbu.no
Igangsetting av P360 ved enheten På forespørsel
Import av epost og filer til/fra P360 - drag and drop Påmeldingsfrist er senest kl 11.00 dagen før kurset.


Administrative og IT-systemer
JobbNorge - Søknadsbehandling Film
JobbNorge - Jobbadmin Film
Office 365 - nanokurs Påmeldingsfrist
E-learning: Absence and Personnel information in UBW
Elæring: Fraværsregistrering og ressursopplysninger Påmeldingsfrist
Kurs i informasjonssikkerhet Frist påmelding: Dagen før kl 12.00
Prosjektøkonomi På etterspørsel
Kurs i Microsoft Teams - et arbeidsrom for chat, møter, samtaler og samarbeid Påmeldingsfrist
Felles digital læringsplattform i staten - difi Påmeldingsfrist


Personlig effektivitet
Fra stressmester til stressmaster! 7. november Ingen påmelding
Information meeting for new PhD candidates
Working with Norwegians Påmeldingsfrist 21-10-2019
Norwegian Course, Level B1 and B2 (Upper-Intermediate level), for NMBU employees Deadline for applying 29-01-2020


Ledelse
Medarbeidersamtalen og årsplansamtalen På etterspørsel
Konflikthåndtering På etterspørsel
HMS for ledere (nettkurs)
Avvikshåndtering – fra papirarbeid til forbedringsarbeid Under planlegging
HMS for nye ledere På etterspørsel
Kurs i informasjonssikkerhet Frist påmelding: Dagen før kl 12.00
Rekruttering og ansettelser - tilpasset opplæring På etterspørsel
Likestilling og mangfold i rekrutteringsarbeid På etterspørsel
Kommunikasjon og samtaleferdigheter På etterspørsel
På randen av ledelse - hvordan forberede seg på og lære av den krevende prosessen det er å bli leder for første gang Påmeldingsfrist 31-08-2018
Lederutviklingsprogram for administrative ledere Påmeldingsfrist 12-10-2018
Lederutviklingsprogram for forsknings- og utdanningsledere Påmeldingsfrist 15-10-2018
Effektiv møteledelse Påmeldingsfrist 02-11-2018


Skriving og publisering
Lag film om din forskning
Think – Check – Submit - Identify trusted journals and avoid the predatory ones
Academic writing services for PhD candidates
Kurs i EndNote, grunnleggende ferdigheter På etterspørsel ved behov
Hvordan finne relevant forskningslitteratur På etterspørsel ved behov


Formidling
Lag film om din forskning
Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)


Akademisk utvikling
Lag film om din forskning
Prosjektledelse (FORN400), 2 ECTS (3 dager) Påmeldingsfrist
Think – Check – Submit - Identify trusted journals and avoid the predatory ones
Kurs i veiledning av master- og ph.d.-studenter for vitenskapelige ansatte Påmeldingsfrist 10-12-2019


HMS
HMS-filmer generelt og på laboratoriet E-læring
Risikovurdering Under planlegging
HMS for ledere (nettkurs)
Avvikshåndtering – fra papirarbeid til forbedringsarbeid Under planlegging
HSE for new employees E-læring
HMS for nye ledere På etterspørsel
HMS for nyansatte E-læring
Laboratoriesikkerhet På etterspørsel
Grunnleggende førstehjelp – Hjerte Lunge Redning (HLR) Påmeldingsfrist
First aid Cardiac arrest E-læring
Sikker håndtering av gass På invitasjon
Fire safety training E-læring
Brannvern E-læring


Courses in english
Think – Check – Submit - Identify trusted journals and avoid the predatory ones
Get to know NMBU E-learning
Norwegian Course, Level B1 and B2 (Upper-Intermediate level), for NMBU employees Deadline for applying 29-01-2020


Statistikk og datahåndtering
Skal du lage en datahåndteringsplan? (3 timer) Påmeldingsfrist
Skal du lage en datahåndteringsplan? (1 dag) Påmeldingsfrist


Undervisning
PedPrat! Kritisk tenkning: Kildevurdering og nye evalueringsformer; 5. november Påmeldingsfrist: Ingen
PedPrat! Tverrfaglig kompetanse på bærekraft; 15. oktober Ingen påmeldingsfrist
Kurs i veiledning av master- og ph.d.-studenter for vitenskapelige ansatte Påmeldingsfrist 10-12-2019


Ta vare på deg selv
Fra stressmester til stressmaster! 7. november Ingen påmelding


For veiledere
Kurs i veiledning av master- og ph.d.-studenter for vitenskapelige ansatte Påmeldingsfrist 10-12-2019