Kurstilbud

Kurstilbud for ansatte ved NMBUAdministrative og IT-systemer
P360 – Introduksjonskurs Påmelding: Dagen før kurset
JobbNorge - Søknadsbehandling Film
Kurs i Microsoft Teams - et arbeidsrom for chat, møter, samtaler og samarbeid Påmeldingsfrist
JobbNorge - Jobbadmin Film
Prosjektøkonomi På etterspørsel
Office 365 - nanokurs Påmeldingsfrist
En til en opplæring i P360 - behovsstyrt
E-learning: Absence and Personnel information in UBW
E-læring i praktisk informasjonssikkerhet Påmeldingsfrist
Elæring: Fraværsregistrering og ressursopplysninger Påmeldingsfrist
Kurs i informasjonssikkerhet Frist påmelding: Dagen før kl 12.00
Felles digital læringsplattform i staten - difi Påmeldingsfrist


Ny ved NMBU
Bli kjent med NMBU E-læring
Information meeting for new PhD candidates
HMS-filmer generelt og på laboratoriet E-læring
Get to know NMBU E-learning
HSE for new employees E-læring
HMS for nyansatte E-læring
En til en opplæring i P360 - behovsstyrt
First aid Cardiac arrest E-læring
E-learning: Absence and Personnel information in UBW
E-læring i praktisk informasjonssikkerhet Påmeldingsfrist
Fire safety training E-læring
Elæring: Fraværsregistrering og ressursopplysninger Påmeldingsfrist
Brannvern E-læring
P360 – Introduksjonskurs Påmelding: Dagen før kurset


Undervisning
PedPod
Kurs i veiledning av master- og ph.d.-studenter for vitenskapelige ansatte
PedPrat! Kritisk tenkning: Kildevurdering og nye evalueringsformer; 5. november Påmeldingsfrist: Ingen
Universitetspedagogikk for teknisk-administrativt ansatte Påmeldingsfrist 01-11-2020


HMS
Risikovurdering Under planlegging
Avvikshåndtering – fra papirarbeid til forbedringsarbeid Under planlegging
HMS-filmer generelt og på laboratoriet E-læring
HMS for nye ledere På etterspørsel
HMS for ledere (nettkurs)
HSE for new employees E-læring
Laboratoriesikkerhet På etterspørsel
Grunnleggende førstehjelp – Hjerte Lunge Redning (HLR) Påmeldingsfrist
HMS for nyansatte E-læring
Sikker håndtering av gass På invitasjon
E-learning course: Training in Protective Measures for Employees and Students at NMBU Påmeldingsfrist
First aid Cardiac arrest E-læring
Kurs i smittevern for ansatte og studenter på NMBU Påmeldingsfrist
Fire safety training E-læring
Brannvern E-læring


Skriving og publisering
Academic writing services for PhD candidates
E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner Påmeldingsfrist
Kurs i EndNote, grunnleggende ferdigheter På etterspørsel ved behov
Lag film om din forskning
Hvordan finne relevant forskningslitteratur På etterspørsel ved behov
Felles digital læringsplattform i staten - difi Påmeldingsfrist
Kurs i litteratursøkning Påmeldingsfrist


Courses in english
PedPod
Get to know NMBU E-learning
Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer) Påmeldingsfrist
Life Science data management Påmeldingsfrist
Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag) Kommer høsten 2020
E-learning course: Training in Protective Measures for Employees and Students at NMBU Påmeldingsfrist


Ledelse
Avvikshåndtering – fra papirarbeid til forbedringsarbeid Under planlegging
HMS for nye ledere På etterspørsel
HMS for ledere (nettkurs)
Rekruttering og ansettelser - tilpasset opplæring På etterspørsel
Likestilling og mangfold i rekrutteringsarbeid På etterspørsel
Kommunikasjon og samtaleferdigheter På etterspørsel
Kurs i informasjonssikkerhet Frist påmelding: Dagen før kl 12.00
Medarbeidersamtalen og årsplansamtalen På etterspørsel
Felles digital læringsplattform i staten - difi Påmeldingsfrist
Konflikthåndtering På etterspørsel
Lederutviklingsprogram for administrative ledere Påmeldingsfrist 12-10-2018
Lederutviklingsprogram for forsknings- og utdanningsledere Påmeldingsfrist 15-10-2018
Effektiv møteledelse Påmeldingsfrist 02-11-2018


For veiledere
Kurs i veiledning av master- og ph.d.-studenter for vitenskapelige ansatte
Universitetspedagogikk for teknisk-administrativt ansatte Påmeldingsfrist 01-11-2020


Akademisk utvikling
Prosjektledelse (FORN400), 2 ECTS (3 dager) Påmeldingsfrist
Kurs i veiledning av master- og ph.d.-studenter for vitenskapelige ansatte
E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner Påmeldingsfrist
Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer) Påmeldingsfrist
Life Science data management Påmeldingsfrist
Lag film om din forskning
Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag) Kommer høsten 2020
Kurs i litteratursøkning Påmeldingsfrist
Ledelse av forskningsprosjekter Påmeldingsfrist 25-10-2020


Statistikk og datahåndtering
Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer) Påmeldingsfrist
E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner Påmeldingsfrist
Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer) Påmeldingsfrist
Life Science data management Påmeldingsfrist
Ledelse av forskningsprosjekter Påmeldingsfrist 25-10-2020


Formidling
Lag film om din forskning
Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag) Kommer høsten 2020


P360
En til en opplæring i P360 - behovsstyrt
P360 – Introduksjonskurs Påmelding: Dagen før kurset


Personlig effektivitet
Norwegian Course for Beginners, Level A1 and A2 , for NMBU employees
Norwegian Course, Level B1 and B2 (Upper-Intermediate level), for NMBU employees
Information meeting for new PhD candidates


Karriereutvikling
Universitetspedagogikk for teknisk-administrativt ansatte Påmeldingsfrist 01-11-2020