Kurstilbud

Kurstilbud for ansatte ved NMBULedelse
Konflikthåndtering På etterspørsel
Kurs i informasjonssikkerhet Frist påmelding: Dagen før kl 12.00
Avvikshåndtering – fra papirarbeid til forbedringsarbeid Under planlegging
HMS for ledere (nettkurs)
HMS for nye ledere På etterspørsel
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen E-læring
Rekruttering og ansettelser - tilpasset opplæring På etterspørsel
Kommunikasjon og samtaleferdigheter På etterspørsel
Felles digital læringsplattform i staten - difi Påmeldingsfrist
Medarbeidersamtalen og årsplansamtalen På etterspørsel
Lederutviklingsprogram for administrative ledere Påmeldingsfrist 12-10-2018
Lederutviklingsprogram for forsknings- og utdanningsledere Påmeldingsfrist 15-10-2018
Effektiv møteledelse Påmeldingsfrist 02-11-2018


Ny ved NMBU
E-læring i praktisk informasjonssikkerhet Påmeldingsfrist
Information meeting for new PhD candidates
HMS-filmer generelt og på laboratoriet E-læring
P360 – Introduksjonskurs
HSE for new employees E-læring
HMS for nyansatte E-læring
First aid Cardiac arrest E-læring
E-learning: Absence and Personnel information in UBW
En-til-en opplæring i P360 - behovsstyrt
Fire safety training E-læring
Elæring: Fraværsregistrering og ressursopplysninger Påmeldingsfrist
Brannvern E-læring


HMS
Brannvern E-læring
Risikovurdering Under planlegging
HMS-filmer generelt og på laboratoriet E-læring
Avvikshåndtering – fra papirarbeid til forbedringsarbeid Under planlegging
HMS for ledere (nettkurs)
HMS for nye ledere På etterspørsel
HSE for new employees E-læring
Laboratoriesikkerhet På etterspørsel
HMS for nyansatte E-læring
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen E-læring
Sikker håndtering av gass På invitasjon
First aid Cardiac arrest E-læring
Treningsvideoer - fysisk aktivitet i arbeidstiden
Fire safety training E-læring


Undervisning
PedPrat! Kritisk tenkning: Kildevurdering og nye evalueringsformer; 5. november Påmeldingsfrist: Ingen
Kurs i veiledning av master- og ph.d.-studenter for vitenskapelige ansatte
PedPod
Universitetspedagogikk for teknisk-administrativt ansatte Påmeldingsfrist 01-11-2020


Administrative og IT-systemer
JobbNorge - Søknadsbehandling Film
E-læring i praktisk informasjonssikkerhet Påmeldingsfrist
JobbNorge - Jobbadmin Film
Kurs i informasjonssikkerhet Frist påmelding: Dagen før kl 12.00
P360 – Introduksjonskurs
Prosjektøkonomi På etterspørsel
Office 365 - nanokurs Påmeldingsfrist
E-learning: Absence and Personnel information in UBW
En-til-en opplæring i P360 - behovsstyrt
Elæring: Fraværsregistrering og ressursopplysninger Påmeldingsfrist
Felles digital læringsplattform i staten - difi Påmeldingsfrist


Statistikk og datahåndtering
Ledelse av forskningsprosjekter
Forskningsdata og datahåndteringsplan (3 timer) Påmeldingsfrist
Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer) Påmeldingsfrist
E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner Påmeldingsfrist
Life Science data management Påmeldingsfrist


Personlig effektivitet
Information meeting for new PhD candidates
Norwegian Course for Beginners, Level A1 and A2 , for NMBU employees
Norwegian Course, Level B1 and B2 (Upper-Intermediate level), for NMBU employees


Akademisk utvikling
Ledelse av forskningsprosjekter
Prosjektledelse (IND400), 2 ECTS (3 dager) Påmeldingsfrist
Kurs i litteratursøkning Påmeldingsfrist
Kurs i veiledning av master- og ph.d.-studenter for vitenskapelige ansatte
Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer) Påmeldingsfrist
Lag film om din forskning
E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner Påmeldingsfrist
Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)
Life Science data management Påmeldingsfrist


Skriving og publisering
Academic writing services for PhD candidates
Kurs i litteratursøkning Påmeldingsfrist
Kurs i EndNote, grunnleggende ferdigheter På etterspørsel ved behov
Lag film om din forskning
Hvordan finne relevant forskningslitteratur På etterspørsel ved behov
E-LÆRING: Lagring og arkivering av forskningsdata og datahåndteringsplaner Påmeldingsfrist
Felles digital læringsplattform i staten - difi Påmeldingsfrist


P360
P360 – Introduksjonskurs
Archiving in P360 - Teams
En-til-en opplæring i P360 - behovsstyrt


For veiledere
Kurs i veiledning av master- og ph.d.-studenter for vitenskapelige ansatte
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen E-læring
Universitetspedagogikk for teknisk-administrativt ansatte Påmeldingsfrist 01-11-2020


Courses in english
Archiving in P360 - Teams
Forskningsdata med personopplysninger og datahåndteringsplan (5 timer) Påmeldingsfrist
HSE for new employees E-læring
PedPod
Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)
Life Science data management Påmeldingsfrist


Ta vare på deg selv
Psykologisk trygghet på arbeidsplassen E-læring
Treningsvideoer - fysisk aktivitet i arbeidstiden


Formidling
Lag film om din forskning
Presentasjonsteknikk/ formidling (1 dag)


Karriereutvikling
Universitetspedagogikk for teknisk-administrativt ansatte Påmeldingsfrist 01-11-2020