Kompetanseutvikling

Mer informasjon om hvordan du søker kompetansemidler og søknadsskjema finner du i NMBUs medarbeiderhåndbok:

Norges miljø og biovitenskapelige universitet medarbeiderhåndbok > Medarbeiderutvikling > Kompetanseutvikling
Published 6. desember 2012 - 12:45 - Updated 25. mars 2021 - 14:04