Kompetanseutvikling

Du har som medarbeider ved NMBU rett til kompetanseutvikling og til å ta kurs i arbeidstiden. NMBU tilbyr en rekke kurs for sine ansatte og det er også mulig å ta kurs hos eksterne tilbydere etter avklaring med nærmeste leder.

Kompetanseutvikling

Mer informasjon om hvordan du søker kompetansemidler og søknadsskjema finner du i NMBUs Personalhåndbok:

Norges miljø og biovitenskapelige universitet Personalhåndbok > Medarbeiderutvikling > Kompetanseutvikling
Published 6. desember 2012 - 12:45 - Updated 20. February 2017 - 9:07