Om NMBU-BIL

 

Velkommen til NMBU-BIL. Finn din treningsgruppe, og heng på!

Det er ingen formell avtale mellom NMBU-BIL og de andre Campus-instituttene, utenom NMBU. Alle ansatte på hel- eller deltid, samt ansattes ektefelle/samboer, barn over 16 år og pensjonister ved campus kan bli medlemmer.

Aktiviteten er bred både på typiske lag/konkurranseidretter og mer mosjonspregede aktiviteter.

BIL består per i dag av flere forskjellige grupper. Formålet med å kalle en aktivitet for en gruppe er at er det lettere å vise når en aktivitet trener/møtes slik at andre kan bli med. For fotballgruppa er det for eksempel viktig å være med i BIL fordi det er nødvendig for å kunne stille lag i seriespillet, mens for sykkelgruppa er det å vise ansatte ved Campus Ås at det finnes en gjeng som sykler regelmessig og som gjerne tar med nye ansikt, det viktigste. Det er fullt mulig å være medlem uten å tilhøre noen spesiell gruppe.

Vi i styret vil bruke nettsidene som formidlingskanal, samt sende ut et nyhetsbrev ved passende anledninger, for eksempel ved arrangement vi eller gruppene organiserer.

 Styrets nåværende sammensetning med kontaktinfo finner du her: Styret og kontaktinfo

Årsrapporter og referat fra årsmøter legges nedenfor

 

 

Published 6. April 2011 - 13:00 - Updated 24. mars 2022 - 19:34