Klatring

Klatregruppa møtes hver onsdag kl 15 på EIKA Sportssenter for en aktiv og sosial klatreøkt. Senteret tilbyr både buldring og klatring med tau, i tillegg til utlån av klatreutstyr. Ansatte ved NMBU og Veterinærinstituttet får gratis inngang til senteret (mellom kl 15 og 16) ved å vise sitt ansattkort i resepsjonen. Bli med og ta gjerne med en kollega, her er det plass til klatrere på alle nivå! 

Buldring startet med klatring på store stener, “boulders”, utendørs. Innendørs er buldring er en form for klatring som foregår på lave vegger over tjukkasmadrasser, uten tau. Her er det fokus på hver bevegelse og man tar i hardt. Buldring har elementer av sprint og akrobatikk, og er en svært sosial måte å klatre på. Her trenger du bare klatresko for å komme i gang!

Tauklatring (topptau eller led) er klatring på høyere vegger med tau som sikring ved fall. Her jobber man to og to sammen, hvor den ene sikrer og den andre klatrer. Alle kan klatre, men det er krav om at den som sikrer har den nødvendige kompetansen til dette. 

Klatregruppa ved NMBU-BIL arrangerer årlige teknikkkurs og sikrekurs for tauklaring. Datoene varierer fra år til år da vi tilpasser oss instruktørene. 

Som medlem av NMBU-BIL får du 25% rabatt på klippekort hos Klatreverket (25 klipp), Oslo Klatresenter (10 eller 25 klipp) og EIKA Sportssenter (10 eller 20 klipp). Kortene kjøpes gjennom NMBU-BIL ved å sende en epost med ditt ønske til bil@nmbu.no.

Sjekk ut vår facebookgruppe for å holde deg oppdatert på våre treninger og arrangement:

https://www.facebook.com/groups/1981511505454062/

Kontakt Silje (leder for klatregruppa) hvis du har andre spørsmål:

Silje Modahl Johanson, mobil: 48252116

English:

The climbing group meets every Wednesday 3 pm at EIKA Sports Center for an active and social climbing session. The center offers possibilities of both bouldering and climbing with ropes. Employees at NMBU and Veterinærinstituttet get free admission to the Sports Center (between 3 and 4 pm) by showing their employee card at the reception. Join us and feel free to bring a colleague, there is room for climbers of all levels!

Bouldering started with climbing on large rocks, "boulders", outdoors. Indoors, bouldering is a form of climbing that takes place on low walls over thick mattresses and without ropes. The focus is on each movement. Bouldering has elements of sprint and acrobatics, and is a very social way of climbing. Here you only need climbing shoes to get started!

Rope climbing (top rope or lead) is climbing on higher walls with ropes as protection in the event of a fall. Here you work in pairs together, where one person secures (bilays) and the other one climbs. Everyone can climb, but it is a requirement that the bilayer has the necessary competence. 

The climbing group at NMBU-BIL arranges annual technical and bilay courses. The dates vary from year to year as we adapt to the instructor's schedule. 

As a member of NMBU-BIL, you get a 25% discount on punch cards at Klatreverket (25 punches), Oslo Klatresenter (10 or 25 punches) and EIKA Sportssenter (10 or 20 punches). The cards can be purchased through NMBU-BIL by sending an email with your wish to bil@nmbu.no.

Check out our facebook group to keep up to date on our trainings and events:

https://www.facebook.com/groups/1981511505454062/

Contact Silje (leader of the climbing group) if you have other questions:

Silje Modahl Johanson, phone: 48252116

Published 19. november 2018 - 15:41 - Updated 7. mars 2022 - 9:36