Fotball

For mer oppdatert informasjon og detaljer gå til vår offisielle Facebook-side, som heter CampÅs football.

Vinter og høst: Trening tirsdager kl 15:30-17:00 i Eika Sportssenter.

Vår og sommer: Treninger 1-2 ganger i uken på Storebrand, som er gressbanen ved siden av Eika Sportssenter.

Ønsker du medlemskap i NMBU-BIL, registrer deg her.

Medlemskapet må fornyes hvert år. Alle medlemmer som er en del av folketrygden vil være grunnforsikret gjennom oss i offisielle NMBU-BIL-arrangementer.

English:

For more up to date information and details go to our official Facebook page, CampÅs football.

Winter and fall: Trainings, 1-2 times a week inside Eika Sportssenter.

Spring and Summer: Trainings, 1-2 times a week on Storebrand, the grass field beside Eika Sportssenter.

For membership in NMBU-BIL, register here.

The membership needs to be renewed every year. All members who is a part of folketrygden will also get a basic insurance in official NMBU-BIL arrangements.

 

Kontaktinfo leder NMBU-BIL fotball:

Ola Tjåland, Tlf: 40905720

 

Published 30. juni 2014 - 10:28 - Updated 7. desember 2021 - 9:57