Bli medlem

Informasjon om medlemskapet:

  • Koster 200 kr per kalenderår (100 kr for resten av året ved innmelding etter 1.juli, 50 kr for innmelding etter 1.oktober), og løper til det sies opp.
  • Enkelte grupper / aktiviteter kan ha ekstra avgifter i tillegg.
  • Etter at innmeldingskjemaet er utfylt vil du få tilsendt en faktura på oppgitt epost-adresse. Det er også mulighet for å betale med kort (se link i tilsendt epost)

 

In english:

Information about the membership:

  • The price is 200 NOK per calendar year (100 NOK for the rest of the year when signing up after July 1st, 50 NOK when signing up after October 1st), and will run until it is cancelled.
  • Some groups / activities have extra fees associated with them.
  • After the form is submitted, an invoice will be sent to the email-address entered. It is also possible to pay the fee with a credit/debit card (see link in email)

 

Published 11. mai 2011 - 8:00 - Updated 7. desember 2021 - 10:24

Innmeldingskjema

Brukes til registrering i Norges Idrettsforbunds obligatoriske medlemsregister
Velg gruppe / aktivitet du ønsker å delta i. Please choose group / activity you want to participate in.