Innkalling til årsmøte / annual meeting NMBU-BIL 2021

OBS! Det er krav om påmelding hvis du har tenkt å komme (pga begrenset plass). Send en epost til bil@nmbu.no for å melde deg på. 

Se vedlegg for detaljert informasjon. 

De som har saker de ønsker tatt opp på møtet, må melde dette til styret innen  26.mai. (til bil@nmbu.no)

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

English:

OBS! You will have to register to attend the meeting (because of limited room). Send an email to bil@nmbu.no to register.

Please see the attached document for details.

If you have items you want to discuss in the meeting, please inform the board of NMBU-BIL before the the 26th of May 2021 on bil@nmbu.no

The complete agenda and neccesary documents will be made available at latest one week before the annual meeting.

Published 9. mai 2021 - 16:56 - Updated 1. juni 2021 - 19:26