Innkalling til årsmøte / annual meeting NMBU-BIL 2020

OBS! Det er krav om påmelding hvis du har tenkt å komme (pga begrenset plass). Send en epost til bil@nmbu.no for å melde deg på. 

Se vedlegg for detaljert informasjon. 

De som har saker de ønsker tatt opp på møtet, må melde dette til styret innen  6.august. (til bil@nmbu.no)

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

English:

OBS! You will have to register to attend the meeting (because of limited space). Send an email to bil@nmbu.no to register.

Please see the attached document for details.

If you have items you want to discuss in the meeting, please inform the board of NMBU-BIL before the the 20th of August 2020 on bil@nmbu.no

The complete agenda and neccesary documents will be made available at latest one week before the annual meeting.

Published 24. February 2020 - 17:15 - Updated 13. august 2020 - 15:54