Invitasjon til Pilates-kurs vinter/vår 2020 på Adamstuen/Pilates course at Adamstuen starting in January

(English below)

Det er nå åpnet for påmelding og kurset starter i uke 2, men med begrenset antall plasser lønner det seg å være rask!

Pilates styrker hele kroppen med utgangspunkt i kjernemuskulaturen, gir økt kroppsbevissthet, mykere rygg og friere bevegelse i kroppen.

Det gis individuelle tilpasninger så timene passer for alle, uavhengig av fysisk form eller alder.

Timene holdes av sertifisert pilatesinstruktør Ann-Elisabeth Solberg fra RenPilates  (http://www.renpilates.no/pilates.php?lang=NO)

Tid/sted: Tirsdager 09:00-10:00 og Torsdager 14:30-15:30 i gymsalen på Lindern på Campus Adamstuen.

Pris: ca. 110,- til 150,- per time (avhengig av antall påmeldte). Medlemmer av NMBU-BIL får i tillegg 25% rabatt. Husk at man melder seg på og betaler for hele kurset.

Oppstart og varighet: Tirsdag 7.januar og torsdag 9.januar og vi holder på til slutten av mai. Ca 18 uker totalt. (det blir ikke kurs i påsken og helligdager, jeg kommer tilbake med nøyaktige datoer).

NB: Denne gangen vil kurset vare ut mai siden det er mange som flytter fra Adamstuen i mai/juni. Dere som bytter arbeidssted og ikke har mulighet til å være med på alle timene i mai skal slippe å betale for de. Fint hvis dere sier ifra hvis  dere vet dette allerede nå.

Si fra hvilken dag du ønsker å delta på. Det er mulig å bytte timer enkelte uker etter avtale med instruktøren.  Det er også mulighet til å melde seg på begge dagene hvis det er plass.

Husk at påmelding er bindende!

Påmelding sendes til christerwiggen.johnsen@nmbu.no. Påmeldingsfrist: 03.01.20.

-------------------------------------------------------------------

English:

We will arrange a Pilates-course this winter/spring at Campus Adamstuen. It starts in January (week 2) but there is a limited number of spots, so if you are interested, register as quickly as possible!

Pilates strengthens the whole body, working from the core muscles of the body's center, provides increased body awareness, a mobile back and freer movement in the rest of the body.

Individual adaptions will be given, so this course is for anyone, regardless of fitness level or age.

We are using a certified instructor, Ann-Elisabeth Solberg from RenPilates  (http://www.renpilates.no/pilates.php?lang=EN)

Time/place: Tuesdays 09:00-10:00 and Thursdays 14:30-15:30 in the Lindern gym hall at Campus Adamstuen.

Price: About NOK 110-150 per session (depends on the number of participants). Members of the company sports team (NMBU-BIL) will get a 25% rebate. Remember that you apply and pay for the whole course.

Starting dates and duration: Tuesday January 7nd and Thursday January 9th and lasts until approximately the end of May. Around 18 sessions in total.  (no course in the Easter or on national holidays, I will communicate exact dates later)

NB: This time the course will only last to the end of May since many are moving from Adamstuen in May/June. Those of you that change your place of work and can’t join all the sessions in May won’t have to pay for those sessions. If you already know about this now, please let me know.

If you want to join please let me know which day suits you the best. If you are busy one day you can change sessions (e.g. from Tuesday to Thursday) after agreement with the instructor. If the course is not full it is also a possibility to register for both sessions every week.

Remember that the registration is binding!

Register by sending an email to christerwiggen.johnsen@nmbu.no. Deadline: 03.01.20

Published 16. desember 2019 - 17:14 - Updated 16. desember 2019 - 17:16