Innkalling til årsmøte / annual meeting NMBU-BIL 2019

Se vedlegg for detaljert informasjon. 

De som har saker de ønsker tatt opp på møtet, må melde dette til styret innen 14. mars. (til bil@nmbu.no)

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

English:

Please see the attached document for details.

If you have items you want to discuss in the meeting, please inform the board of NMBU-BIL before the the 14th of March on bil@nmbu.no

The complete agenda and neccesary documents will be made available at latest one week before the annual meeting.

Published 27. February 2019 - 16:27 - Updated 21. mars 2019 - 16:31