NMBU-BIL

NMBU-BIL er bedriftsidrettslaget ved Campus Ås, som innbefatter Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og de fleste tilstøtende institusjoner i Ås-området.

NMBU-BIL

Innkalling til årsmøte NMBU-BIL 2015

Det er ingen formell avtale mellom NMBU-BIL og de andre Campus-instituttene, utenom NMBU. Alle ansatte på hel- eller deltid, samt ansattes ektefelle/samboer, barn over 16 år og pensjonister ved campus kan bli medlemmer.

Aktiviteten er bred både på typiske lag/konkurranseidretter og mer mosjonspregede aktiviteter.

BIL består per i dag av 8 grupper. Formålet med å kalle en aktivitet for en gruppe er at er det lettere å vise når en aktivitet trener/møtes slik at andre kan bli med. For fotballgruppa er det for eksempel viktig å være med i BIL fordi det er nødvendig for å kunne stille lag i seriespillet, mens for sykkelgruppa er det å vise ansatte ved Campus Ås at det finnes en gjeng som sykler regelmessig og som gjerne tar med nye ansikt, det viktigste. Det er fullt mulig å være medlem uten å tilhøre noen spesiell gruppe.

Nytt år og nye muligheter. Finn din trenignsgruppe, og heng på!

Takk til alle medlemmer for et godt NMBU-BIL år i 2011. Aktivitets- og medlemsmessig har det vært lovende. Foreningsmessig startet 2011 noe usikkert for BIL. Men etter at forslaget til det avtroppende styret om nedleggelse av UMB-BIL ble nedstemt på det ordinære årsmøtet så det ut til at BIL kunne gå videre. Og med en medlemsvekst fra 40 til over 90 er UMB-BIL tilbake i slag:)

Vi i styret vil bruke nettsidene som formidlingskanal, samt sende ut et nyhetsbrev ved passende anledninger, for eksempel ved arrangement vi eller gruppene organiserer.

Årsrapporter og referat fra årsmøter legges nedenfor

2012
Årsrapport for 2011

Innkalling til årsmøtet 15.  mars 2012

Referart fra årsmøtet 15. mars 2012

2011

Årsberetning for 2010 og agenda for ordinært årsmøte.

Referat fra det ordinære årsmøtet.

Referat fra det ekstraordinære årsmøtet.

Innkallling til annet ekstraordinære årsmøte 2011

Referat fra det annet ekstraordinære årsmøte 2011, 24. nov.

Olav Fjeld Kraugerud, tlf 51 21, leder

Medlemskontigent
Meld deg inn ved å betale 200,- til 1644.08.15018. Merk betalingen med navn og arbeidssted og idrettsgren. til Torgeir Pedersen ved IPM.

Frem til og med 2011 har kontigenten vært på 100 kr. Fra og med 2012 er kontingentet på 200,-.

Volleyball
Volleyball Photo: Knut Werner Alsn

Published 6. April 2011 - 13:00 - Updated 12. February 2015 - 14:26