Styremedlemmer

TILLITSVALGTE PARAT-NMBU 2017  
           
        Tlf: Mob:
NMBU Leder Marianne B. Skarra SportFaMed 67232335  
  H.tillitsv. Kurt Johansen MINA   97188419
           
KBM Tillitsvalgt Wenche Johnsrød   67232585  
  1. vara. May Britt Selvåg Hovet   67232496  
           
LANDSAM Tillitsvalgt Konstantin Anchin   67231204  
  1. vara. Rune Eikanger   67232649 91708184
           
MINA Tillitsvalgt Cathrine Glosli   67231727 95701602
  1. vara. Irene E. Dahl   67231835 92608878
  2. vara. Toril Trædal   67231863 90952753
           
REALTEK Tillitsvalgt Gunnar Torp   67231621 95747544
  1. vara.     67231507 90577861
           
HH Tillitsvalgt Reidun Aasheim   67231105 90870769
           
BIOVIT Tillitsvalgt Turid Tokerud Ekerholt   67232647 40918710
  1. vara. Liv Berge   67232763  
  2. vara. Lene Cecilie Hermansen   67232761 92417243
           
      Tillitsvalgt for  
VET Tillitsvalgt Veronika Stabell-Hvistendahl  Adm. 67232304  
  1. vara. Elin Kristin F. Pålerud Adm 67232249  
  2. vara. Hanna Englien SportFaMed    
  medl. AU Olga Goudz ProdMed/Ås 667232009  92218931
  medl. AU Solfrid Nevland ProdMed/Sandnes 67232182  
           
      Tillitsvalgt for  
UA-AD Tillitsvalgt Ruth Lothe KOM 67230213 92478060
Adm-dir 1. vara. Gro Holter POA 67230256 47653945
  medl. AU Øyvind Lunde Økonomi 67230608  
  medl. AU Håkon Særtre Strøm IT 67230529 97041027
  medl. AU Linda Andreassen Eiendom   90568017
           
      Tillitsvalgt for  
UA-FU Tillitsvalgt Jens Andreas Randem SKP    
Forskning og utdanning 1. vara. Trygve Vetlesen SHF    
           
           
           
Leder, hovedtillitsvalgt og de 9 tillitsvalgte (uhevet skrift) utgjør styret i Parat-NMBU

 

Published 30. oktober 2014 - 12:54 - Updated 24. mars 2021 - 8:57