Dokumenter

 

Retningslinjer for Parat-NMBU
Inneholder instrukser for:
• Hovedtillitsvalgt
• Lokal tillitsvalgt
• Lokalt utvalg
• Valgkommiteen
• Revisor

 

Referat fra styret 
2016
20. januar 2016 
- 11. januar.2016

 

2015
- 23.november 2015
- 28.august 2015
- 07.mai 2015
- 15. april 2015
- 26.mars 2015
- 03 mars 2015
10 februar 2015
- 22.januar 2015

 

Referat fra årsmøte

-2020
-2017
-2016
- 2015
- 2014 
- 2013   


Årsmeldinger

- 2017
- 2014
2013
2012

  
Viktig lovverk
Tjenestemannsloven
Universitets- og høyskoleloven
Arbeidsmiljøloven

Published 30. oktober 2014 - 13:02 - Updated 22. januar 2021 - 16:11