Parat sentralt

Parat har syv regionkontorer spredt over hele landet. Her arbeider kompetente Parat-ansatte som er klare til å hjelpe deg med problemer og utfordringer i ditt arbeidsforhold.

Regionkontorene er også viktige bidragsytere i forbindelse med Parats mange kurs for tillitsvalgte, og arrangerer regionkonferanser og andre møter for tillitsvalgte og medlemmer i sin region. Regionkontorene holder til i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Kontakt gjerne ditt nærmeste regionkontor med spørsmål.

Published 14. April 2015 - 15:46 - Updated 26. April 2018 - 15:05