Oppsummering av områdegjennomgangen

  • Veterinærbygningen
    Foto
    Håkon Sparre

19.5.2020 Hurra!

Regjeringen skrinlegger planer om å overta bygg

Universitetene beholder ansvaret for forvaltning av bygg og eiendommer

Denne siden gir en oversikt over rapporter, mediaoppslag fra studenter, ledere, tillitsvalgte og politikere på dette området.

Saken er viktig for fremtidig utvikling  av fremragende forskning, utdanning og inovasjon.

Områdegjennomgang

Rapporter

Rapport til KD om de selvforvaltende universitet og høyskolers eiendomsforvaltning ifm. Områdegjennomgangen. Multiconsult Oppdragsgiver: Arbeidsgruppe for de selvforvaltende universitet og høyskoler. 6.12.2019. 

Skal universitetene fratas eiendommene sine? rapport fra De facto, kunnskapsenter for fagorganiserte 15.11.2019

Samfunnsøkonomisk nyttevurdering av selvforvaltede universitets- og høyskolebygg, Osloeconomics, Oppdrag på vegne av Universitetet i Oslo. 17.10.2019

Capgemini - områdegjennomgang, Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, leveranse 1 - styring og organisering. 14.12.2018 

Ledere, studenter og tillitsvalgte

Ingen ville ha Statsbygg som forvaltar av universitetsbygningar 5.3.2020 Uniforum

 Mindre selvstyre for universitetene, mer makt til Statsbygg? - Khrono 18.2.2020

Universitetet kan bli nødt til å leie sine egne bygg - Bergens Tidende 17.2.20120 (krever innlogging)

La universitetene bestemme! - Klassekampen 1.2.2020 (bak betalingsmur)

NTNU kan miste kontrollen over alle bygningene sine - Universitetsavisa 27.1.2020

Bygg for forskere og studenter - Adressavisen 27.1.2020

Må leie sine egne bygg - Klassekampen 27.1.2020 

Norske universiteters eiendommer bør ikke overdras til Statsbygg | Fem studentledere - Aftenposten 13.1.2020

Eiendomsdirektør John Skogen: – Vi har dårlige erfaringer med Statsbygg som byggherre - Uniforum 9.1.2020

«Uvanlig krevende» å samarbeide med Statsbygg - Forskerforum 7.1.2020

Fem universiteter mobiliserer motstand mot leieordning - Khrono 16.12.2019

Arne Benjaminsen: – Dårleg og ineffektivt å overlata universitetsbygningar til Statsbygg - Uniforum 2.12.2019

Fagforbund samler seg mot overføring av bygg - Khrono 27.11.2019

Det er utfordrende å leie bygg - Khrono 6.10.2019

Avlegger rapport om skjebnen til veterinærbygget i løpet av høsten - Khrono 3.9.2019

Vil regjeringen svekke universitetenes selvstyre? | Stølen, Lind og Mikalsen - Aftenposten 25.6.2019

UiB-styret kritiske til at Statsbygg skal eiga - På Høyden 6.6.2019

Eiendom på NMBU: Venter på mandat - Khrono 25.4.2019

Forskerforbundet på NMBU reagerer på hastebehandling av eiendomsak - Khrono 23.4.2019

NTL ber regjeringen legge forslag om byggene til universitetene i en skuff - Khrono 12.4.2019

Forslag om at Statsbygg skal overta alle universitetenes eiendommer skaper reaksjoner - Khrono 17.4.2019

Ny rapport: Anbefaler at universitetene leier bygg i stedet for å eie - Universitetsavisa 11.4.2019

Politiske partier 

Senterpartiet vil ha selveiende universiteter - Forskerforum 6.2.2020

Ap går imot å overføre universitetene til Statsbygg: Sier nei til leie - Klassekampen 28.1.2020 (bak betalingsmur)

Monica Mæland: – Enno ikkje avgjort om Statsbygg skal overta universitetsbygningar - Uniforum 23.1.2020

Avlegger rapport om skjebnen til veterinærbygget i løpet av høsten - Khrono 3.9.2019

 

Published 10. February 2020 - 9:52 - Updated 20. mai 2020 - 9:41