Områdegjennomgang

Rapporter

Rapport til KD om de selvforvaltende universitet og høyskolers eiendomsforvaltning ifm. Områdegjennomgangen. Multiconsult Oppdragsgiver: Arbeidsgruppe for de selvforvaltende universitet og høyskoler. 6.12.2019. 

Skal universitetene fratas eiendommene sine? rapport fra De facto, kunnskapsenter for fagorganiserte 15.11.2019

Samfunnsøkonomisk nyttevurdering av selvforvaltede universitets- og høyskolebygg, Osloeconomics, Oppdrag på vegne av Universitetet i Oslo. 17.10.2019

Capgemini - områdegjennomgang, Bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor, leveranse 1 - styring og organisering. 14.12.2018 

Ledere, studenter og tillitsvalgte

Ingen ville ha Statsbygg som forvaltar av universitetsbygningar 5.3.2020 Uniforum

 Mindre selvstyre for universitetene, mer makt til Statsbygg? - Khrono 18.2.2020

Universitetet kan bli nødt til å leie sine egne bygg - Bergens Tidende 17.2.20120 (krever innlogging)

La universitetene bestemme! - Klassekampen 1.2.2020 (bak betalingsmur)

NTNU kan miste kontrollen over alle bygningene sine - Universitetsavisa 27.1.2020

Bygg for forskere og studenter - Adressavisen 27.1.2020

Må leie sine egne bygg - Klassekampen 27.1.2020 

Norske universiteters eiendommer bør ikke overdras til Statsbygg | Fem studentledere - Aftenposten 13.1.2020

Eiendomsdirektør John Skogen: – Vi har dårlige erfaringer med Statsbygg som byggherre - Uniforum 9.1.2020

«Uvanlig krevende» å samarbeide med Statsbygg - Forskerforum 7.1.2020

Fem universiteter mobiliserer motstand mot leieordning - Khrono 16.12.2019

Arne Benjaminsen: – Dårleg og ineffektivt å overlata universitetsbygningar til Statsbygg - Uniforum 2.12.2019

Fagforbund samler seg mot overføring av bygg - Khrono 27.11.2019

Det er utfordrende å leie bygg - Khrono 6.10.2019

Avlegger rapport om skjebnen til veterinærbygget i løpet av høsten - Khrono 3.9.2019

Vil regjeringen svekke universitetenes selvstyre? | Stølen, Lind og Mikalsen - Aftenposten 25.6.2019

UiB-styret kritiske til at Statsbygg skal eiga - På Høyden 6.6.2019

Eiendom på NMBU: Venter på mandat - Khrono 25.4.2019

Forskerforbundet på NMBU reagerer på hastebehandling av eiendomsak - Khrono 23.4.2019

NTL ber regjeringen legge forslag om byggene til universitetene i en skuff - Khrono 12.4.2019

Forslag om at Statsbygg skal overta alle universitetenes eiendommer skaper reaksjoner - Khrono 17.4.2019

Ny rapport: Anbefaler at universitetene leier bygg i stedet for å eie - Universitetsavisa 11.4.2019

Politiske partier 

Senterpartiet vil ha selveiende universiteter - Forskerforum 6.2.2020

Ap går imot å overføre universitetene til Statsbygg: Sier nei til leie - Klassekampen 28.1.2020 (bak betalingsmur)

Monica Mæland: – Enno ikkje avgjort om Statsbygg skal overta universitetsbygningar - Uniforum 23.1.2020

Avlegger rapport om skjebnen til veterinærbygget i løpet av høsten - Khrono 3.9.2019

 

Published 10. February 2020 - 9:52 - Updated 20. mai 2020 - 9:41