Medbestemmelse

Sentrale IDF-møter

virksomhetsnivå vil arbeidstakerpart være de hovedtillitsvalgte fra hver hovedsammenslutning. På tidspunkt for inngåelse av denne tilpasningsavtalen er dette LO Stat/ NTL, Akademikerne, UNIO/Forskerforbundet og YS Stat/Parat. Hver hovedsammenslutning kan møte med hovedtillitsvalgt og inntil to øvrige representanter.

Innkallinger og referater fra Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF) (tidligere)

Lenke til IDF innkallinger og referater i P360 (logg deg på med brukernavn og passord)

Leder og hovedtillitsvalgt møter på disse møtene:

Leder

Ragnar Øygard

 

Valgt for 1 år i 2020

Hovedtillitsvalgt

Lena Kjøbli

 

Valgt for 1 år i 2020

 

Fakulteter og universitetsadminstrasjonen

 På driftsenhetsnivå vil arbeidstakerpart være de tillitsvalgte på det respektive nivå/enhet iht. hovedsammenslutningsmodellen. Hver hovedsammenslutning kan her møte med inntil to representanter. I spesielle saker knyttet til UA kan antallet økes til tre.  For IDF-referater på fakulteter og universitetsadminstrasjonen - søk på fakultetnavnet (eks. HH, VET) og ID, IDF eller ID(F) i P360. Gjerne med et prosenttegn % bak fakultetsnavnet. Universitetsadminstrasjonen ligger ute som UA. 

 Liste over våre tillitsvalgte som møter:

Fakultet

Tillitsvalgt

Vara

Valgperiode

VET

Nina Ottesen

Turhan Markussen

Valgt for 1 år i 2020

LANDSAM

John Andrew McNeish

Håvard Steinsholt

Valgt for 2 år i 2019

MINA

Peter Dörsch

Terje Gobakken

Valgt for 2 år i 2019

KBM

Morten Sørlie

Bjørg Egelandsdal

Valgt for 2 år i 2019

REALTEK

Joakim Skogholt 

Arne Auen Grimenes

Valgt for 2 år i 2020

HH

Mette Wik

Arild Angelsen

Valgt for 2 år i 2020

BIOVIT

Hanne Fjerdingby Olsen

Tor Arvid Breland

Valgt for 2 år i 2020

UA

Per Braarød Østby

Johanne Longva

Valgt for 2 år i 2020

 

Published 27. April 2017 - 16:36 - Updated 26. mars 2020 - 10:12