2.5.3 ny rutine

Møtedato

Innlevering av krav

Utveksling av krav

02.mar

18.feb

23.feb

09.apr

22.mar

26.mar

11.jun

26.mai

04.jun

27.aug

11.aug

23.aug

15.okt

29.sep

11.okt

09.des

22.nov

06.des

 

Når kan du søke 2.5.3.?

Dersom du har fått nye arbeidsoppgaver med større ansvar og/eller på et høyere nivå enn tidligere, og endringen innebærer at disse nye arbeidsoppgavene eller det større ansvaret tar minimum 50% av arbeidstiden din, anbefaler vi at du legger inn et krav. Dette gjelder i hovedsak teknisk-administrativt personale.

De siste årene har vi også lykkes med høyere lønn til en del vitenskapelige ansatte som har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats for eksempel gjennom å få inn et ekstra stort forskningsprosjekt eller at de har vunnet en prestisjefull pris for sin forskning eller undervisning. 

Vi minner om at det som regel er enklere å nå fram med krav som også har støtte fra nærmeste leder/lokal arbeidsgiver. Lønnskrav som ikke tilfredsstiller 2.5.3 kriteriene vil ikke bli fremmet. 

2.5.5.1 Ansatt mindre enn 12 måneder? Vi minner om at arbeidsgiver skal, innen 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast ansettelse, vurdere arbeidstakerens lønnsfastsettelse.

English

Reasons for obtaining wage increase under § 2.5.3. If you have been given new work tasks with greater responsibility and / or at a higher level than before, and the change means that these new work tasks or the greater responsibility take at least 50% of your working time, we recommend that you submit a claim. (This mainly applies to technical-administrative staff.)

In recent years, we have also succeeded in obtaining salary increases for a number of scientific staff who have made extraordinary efforts, for example by bringing in an large research projects or that they have won a prestigious award for their research or teaching.

We remind you that it is usually easier to succeed with demands that also have the support of your manager/local employer. We will not forward wage claims that do not satisfy the 2.5.3 requirements.

2.5.5.1 Employed for less than 12 months? We remind you that the employer must, within 12 months after employment, and in the event of a transition from temporary to permanent employment, assess a employee's wage determination and is allowed to increase the wage.

Published 12. February 2021 - 16:46 - Updated 16. February 2021 - 11:40