Akademikerne

Organisasjonen ble stiftet i 1997.  Akademikerne består av 13 foreninger og har i alt over 200 000 medlemmer. 

Ved NMBU har vi ca 475 medlemmer fra følgende Akademikerforeninger: 

TeknaNaturviterneNITOSamfunnsviterneJuristforbundetDen norske veterinærforeningSamfunnsøkonomeneArkitektenes fagforbund, Econa og Norsk Lektorlag

Akademikerne vil særlig arbeide for:

en lønnspolitikk som fremmer desentralisert og markedsbasert lønnsdannelse, med differensiering ut fra utdannelse, kompetanse, kunnskap, innsats og ansvar og at det gjennom kollektive avtaler sikres uttelling for utdanning og kompetanse, både med hensyn til begynnerlønn og for den videre karriereutvikling. 

Kontaktpersoner

Ved NMBU har de Akademikerne følgende kontaktpersoner:

Hovedtillitsvalgt: Anne Gravdahl

Vara hovedtillitsvalgt: Hege Brun-Hansen

IDF-representant: Carl-Martin Nymark

 

Kontaktpersoner for de ulike medlemsforeningene:

Den norske Veterinærforening: Hege Brun-Hansen

Tekna: Carl-Martin Nymark

Naturviterne: Bente Aspeholen Åby

NITO: Anne Gravdahl

Samfunnsviterne: Stine Telneset

Norges Juristforening: Vegard Arnhoff

Samfunnsøkonomene: Knut Einar Rosendahl

 

 

 

Published 31. oktober 2016 - 17:47 - Updated 23. oktober 2020 - 12:09