Stiftelsen NVH-barnehagen, Adamstuen

Stiftelsen NVH-barnehagen har et styre som har ansvaret for at Stiftelsen blir forvaltet tilfredsstillende. Stiftelsen NVH-barnehagen har to avdelinger med henholdsvis 8 og 10 barn i alderen 0-3 år (Musungen og Rumpetrollet) og en avdeling med 20 barn i alderen 3-6 år (Geitekillingen). 

Les mer om barnehagen på dens egne nettsider.

slik søker du barnehageplass. 

NVH-barnehagen

Foto
NVH-barnehagen

Published 6. February 2014 - 10:48 - Updated 14. august 2020 - 11:04