NMBU-prosjektportalen

 

NMBU har etablert en egen prosjektportal for administrative utviklingsprosjekter. 

Vi har tatt i bruk et prosjektstøtteverktøy - Prosjektportalen, som leveres av Puzzlepart. Prosjektportalen er en fullstendig løsning for prosjekt- og porteføljestyring. Portalen er basert på Difis Prosjektveiviser og er spesielt tilrettelagt for norske forhold. Denne brukes av en rekke private og offentlige institusjoner bl.a. innenfor vår sektor. Vi har tilpasset denne til NMBU og det vil bli gjennomført opplæring for dem som skal bruke portalen.

Introduksjonen av den nye versjon av portalen avventer noen avklaringer knyttet til Office 365 innføringen. Det vil bli gjennomført kurs for prosjektledere når den nye versjonen er implementert.

Den nye versjonen vil være tilpasset Office 365.

NMBU-prosjektportalen 

 

Verktøy

.

Published 11. April 2019 - 12:26 - Updated 26. november 2019 - 14:58