Prosjektkontoret

Prosjektkontoret er en støttefunksjon for ledere og medarbeidere som jobber med administrative utviklingsprosjekter ved NMBU. Ledelsessekretariatet har det koordinerende ansvaret for støttefunksjonen, og henter ressurser internt fra ledelsessekretariatet, personal- og organisasjonsavdelingen, økonomi og IT.

Prosjektkontoret

Prosjektkontorets oppgaver:

  • Gi råd og veiledning til prosjektledere fra utredningsfasen av et prosjekt til avslutning
  • Levere statusrapporter til ledelsen over pågående administrative prosjekter
  • Kvalitetssikre prosjektdokumenter opp mot “formkravene” i prosjektmetodikken før de går til beslutning
  • Videreutvikle og oppdatere NMBUs prosjekthåndbok
  • Systemansvar for prosjektportalen
  • Koordinere opplæring i prosjektmetodikk -NMBUs prosjektskole
  • Opprette og drifte nettverk for prosjektledere

Prosjektkontoret skal ikke innta linjens funksjoner, det skal være rådgivende / veiledende. Det fratar ikke prosjektstyre, prosjektleder eller prosjekteier deres roller og ansvar.

Prosjektkontoret består foreløpig av følgende medarbeidere:

  • Heidi Blom, Personal- og organisasjonsavdelingen
  • Hans Gran, Ledelsessekretariatet
  • Ingeborg Hauge Høyland, Ledelsessekretariatet

 

Published 11. April 2019 - 12:26 - Updated 23. April 2019 - 9:37