Prosjektkontoret

Prosjektkontorets oppgaver:

 • Gi råd og veiledning til prosjektledere fra utredningsfasen av et prosjekt til avslutning
 • Levere statusrapporter til ledelsen over pågående administrative prosjekter
 • Kvalitetssikre prosjektdokumenter opp mot “formkravene” i prosjektmetodikken før de går til beslutning
 • Videreutvikle og oppdatere NMBUs prosjekthåndbok
 • Systemansvar for prosjektportalen
 • Koordinere opplæring i prosjektmetodikk -NMBUs prosjektskole
 • Opprette og drifte nettverk for prosjektledere

Prosjektkontoret skal ikke innta linjens funksjoner, det skal være rådgivende / veiledende. Det fratar ikke prosjektstyre, prosjektleder eller prosjekteier deres roller og ansvar.

Prosjektkontoret består foreløpig av følgende medarbeidere:

 • Heidi Blom, Personal- og organisasjonsavdelingen
 • Hans Gran, Ledelse og virksomhetsstyring
 • Hege Amsen, Personal- og organisasjonsavdelingen
 • Ina Grepperud, Personal- og organisasjonsavdelingen

 

Published 11. April 2019 - 12:26 - Updated 24. november 2020 - 11:54