Prosjektkontoret

Prosjektkontoret er en støttefunksjon for ledere og medarbeidere som jobber med administrative utviklingsprosjekter ved NMBU. Enhet for ledelse og virksomhetsstyring har det koordinerende ansvaret for støttefunksjonen, og henter ressurser internt fra ledelse og virksomhetsstyring, personal- og organisasjonsavdelingen, økonomi og IT.

Prosjektkontoret

Prosjektkontorets oppgaver:

 • Gi råd og veiledning til prosjektledere fra utredningsfasen av et prosjekt til avslutning
 • Levere statusrapporter til ledelsen over pågående administrative prosjekter
 • Kvalitetssikre prosjektdokumenter opp mot “formkravene” i prosjektmetodikken før de går til beslutning
 • Videreutvikle og oppdatere NMBUs prosjekthåndbok
 • Systemansvar for prosjektportalen
 • Koordinere opplæring i prosjektmetodikk -NMBUs prosjektskole
 • Opprette og drifte nettverk for prosjektledere

Prosjektkontoret skal ikke innta linjens funksjoner, det skal være rådgivende / veiledende. Det fratar ikke prosjektstyre, prosjektleder eller prosjekteier deres roller og ansvar.

Prosjektkontoret består foreløpig av følgende medarbeidere:

 • Heidi Blom, Personal- og organisasjonsavdelingen
 • Hans Gran, Ledelse og virksomhetsstyring
 • Hege Amsen, Personal- og organisasjonsavdelingen
 • Ina Grepperud, Personal- og organisasjonsavdelingen

 

Published 11. April 2019 - 12:26 - Updated 24. november 2020 - 11:54