Hvorfor prosjekter?

Hva er et prosjekt?

«Prosjekt» blir ofte brukt om oppgaver som har en definert start og en definert slutt. Prosjekter løses gjerne på tvers av avdelinger med flere deltakere i en prosjektgruppe og et prosjektstyre. Det er god kompetanseutvikling å jobbe i prosjekt og vi kan bryte ned barrierer og skott mellom avdelinger og enheter. Hele eller elementer fra prosjektmetodikken kan med fordel også anvendes på mer ordinære driftsoppgaver.

 

Published 11. April 2019 - 12:25 - Updated 30. April 2019 - 15:51