Hvorfor prosjekter og prosjektmetodikk?

I prosjekter setter vi utvalgte behov eller oppgaver i fokus. Og det vi gir oppmerksomhet skaper som oftest resultater.

Som et ledd i arbeidet med å legge til rette for en mer effektiv og profesjonell forvaltning, øke kompetansen og evne til å jobbe systematisk med forbedrings- og utviklingsarbeid, har NMBUs ledelse har besluttet å innføre DIFIs prosjektmetodikk. Dette skal bl.a. legge til rette for at NMBU i større grad får hentet ut det potensialet som ligger i virksomheten og at vi får synliggjort de gevinstene og nytten som ligger i bl.a. administrative utviklingsprosjekter.

Gjennom å bruke en systematisk prosjektmetodikk utfordrer vi oss selv på om vi setter i gang de riktige prosjektene.  Vi stiller spørsmåltegn ved og øker bevisstheten på hva vi ønsker å oppnå, hvorfor, for hva eller hvem. Dette vil også gjøre det enklere å finne ut hvem som skal og bør involveres i arbeidet og de kommende prosessene.

Hvorfor prosjekter?

Hva er et prosjekt?

«Prosjekt» blir ofte brukt om oppgaver som har en definert start og en definert slutt. Prosjekter løses gjerne på tvers av avdelinger med flere deltakere i en prosjektgruppe og et prosjektstyre. Det er god kompetanseutvikling å jobbe i prosjekt og vi kan bryte ned barrierer og skott mellom avdelinger og enheter. Hele eller elementer fra prosjektmetodikken kan med fordel også anvendes på mer ordinære driftsoppgaver.

 

Published 11. April 2019 - 12:25 - Updated 30. April 2019 - 15:51