Sjekkliste for nye undervisere

Sjekkliste nye emneansvarlige/undervisere
(innspill til listen mottas gjerne!)

- Ajourføre studiehåndbok
- Emnebudsjett
- Pensumlister
- Emnebeskrivelse
- Gjesteforelesere?
- Kollokvier/øvingslærere
- Sjekk timeplan/romplan kollokviegrupper
- Bestemme forelesningsdatoer (sjekk allmøtedatoer og ferier)
- Varsle bokhandelen
- Nettmateriale tilgjengelig?
- Canvas ajour
- Levere liste med studenter som har bestått langsgående evaluering i tide (før slutteksamen)
- Oppgaver, innpassing av eksamensoppgaver i samlingen
- Lage eksamen, drøfte med sensorer, oversette til nynorsk
- Lage sensorveiledning
- Sjekke om noen skal ha tilrettelagt eksamen, evt avtale med muntlig sensor
- Levere eksamensoppgaven (kopiert i rett antall) til studieavdelingen senest tre virkedager før eksamen.
- Sensur (se egen sjekkliste)
- Begrunnelser
- Klagesensur
- Publisere kontedato
- Lage og sensurere konte og evt klage
- Arkivere besvarelser for Riksrevisjonen

Published 24. February 2014 - 10:50 - Updated 1. February 2018 - 10:41