Sensur

Sensur

Sensurfrist:

 • Sensurfristen er satt til tre uker etter avlagt eksamen. For emner med langsgående vurdering er sensurfristen tre uker etter siste undervisningsdag i semesteret.
 • Sensurfrist for gradsoppgaver er seks uker etter innleveringsfristen.
 • Sensurfrist for hvert emne vil fremkomme i FS
 • Sensurfristene legges også ut på nmbu.no, se siden 'Sensur informasjon for studenter'.

Sensuroppdrag:

Obligatoriske aktiviteter:

 • Det er fakultetets ansvar å registrere godkjente obligatoriske aktivieter i FS. Dette skal være gjort før sensur sendes til Studieavdelingen.
 • Obligatoriske aktiviteter er normalt gyldig til neste gang emnet tilbys. Vær oppmerksom på at tidligere godkjente obligatoriske aktiviteter er korrekt registrert.

Vurderingsprotokoll:

 • Vurderingsprotokoller i forbindelse med avsluttende skriftlige eksamen sendes til fakultetet av Studieavdelingen sammen med eksamensbesvarelsene.
 • På emner som har digital eksamen legges sensuren direkte inn i det digitale eksamenssystemet, men Studieavdelingen må få tilsendt sensurskjema med signatur fra begge sensorer.
 • Sensurfristen skal fremkomme på Vurderingsprotokollen
 • Vurderingsprotokollen skal signeres av intern sensor på alle sider. Ekstern sensor skal signere på de sidene av protokollen med kandidater han/hun har vurdert.
 • Vurderingsprotokollen scannes inn og sendes på mail til sensur@nmbu.no innen sensurfristen.
 • Studieavdelingen arkiverer alle vurderingsprotokoller og tilhørende dokumenter i P360 i emnemapper pr.år.

Sensurskjema:

 • Sensurskjema skal følge vurderingsprotokoll for alle emner uansett eksamensordning – skjemaet finner du under skjema og maler for ansatte 
 • Sensurskjema skal være signert at både intern og ekstern sensor.

Utsatt sensurfrist:

 • Søknad om utsatt sensur sendes inn via elektronisk skjema som finnes under skjema og maler for ansatte
 • Søknaden behandles i Studieavdelingen og avgjøres av Universitetsstyret
 • Det blir lagt ut informasjon på nmbu.no om emner som får innvilget utsatt sensurfrist, se siden 'Sensur informasjon for studenter'.

Sjekkliste:

 SJEKKLISTE FOR UTFYLLING AV VURDERINGSPROTOKOLL OG REGISTRERING AV SENSUR

 Hvis punktene under følges vil registrering av karakterer i FS bli enklere og studentene vil raskere finne sine karakterer på StudWeb.

 •  

Ved avsluttende skriftlig eksamen sender Studieavdelingen vurderingsprotokoller sammen med besvarelsene. Vennligst bruk disse ! Dette vil være de protokollene som er sist oppdatert med de siste endringene, og dermed mest riktig. 

 •   

Ved emner med langsgående vurdering og eksamen ikke organisert av Studieavdelingen må fakultetene selv skrive ut vurderingsprotokoll. Vennligst skriv ut protokollen på toppnivå, ikke skriv ut protokollen på en del (for eksempel L-1 eller L-2). Studieavdelingen skal kun ha sluttkarakter, delkarakterer må fakultetet selv arkivere.

 •    

Sensur påført vurderingsprotokollen samsvare med karakterregelen for emnet.

 •    

Det er kun disse alternativene som skal påføres protokollen iht karakterregel. Vennligst skriv tydelig!

o   ‘karakter’ (A-F)

o   ‘ikke møtt’ (evt. ‘IM’)

o   ‘bestått’

o   ‘ikke bestått’

 •   

Det må ikke være blankt på noen kandidater, og det må heller ikke føres inn kun en strek (-)

 •    

Godkjente obligatoriske aktiviteter skal være registrert av fakultetet før protokollen sendes til Studieavdelingen.

 •    

Kontroller at både sensurskjema og vurderingsprotokollen er signert av sensorene iht forskriften.

 •    

Ferdig utfylt og signert vurderingsprotokoll og sensurskjema sendes sensur@nmbu.no

 •   

Studieavdelingen registrerer legeerklæring på de studentene som har sendt inn dette innen fristen når det gjelder fravær fra eksamen i sentral eksamensperiode.

 •   

Studenter som har tatt eksamen men ikke har godkjent obligatorisk aktivitet vil få en ‘M’ for ‘manglende øvinger’ som sensur. Får studenten godkjent obligatorisk aktivitet i ettertid eller det er registrert feil kan det sendes en mail med bekreftelse fra emneansvarlig til sensur@nmbu.no for å frigi karakteren.

Published 2. oktober 2009 - 10:00 - Updated 4. April 2017 - 14:10