Sensur

Sensurfrist:

 • Sensurfristen er satt til tre uker etter avlagt eksamen. For emner med langsgående vurdering er sensurfristen tre uker etter siste undervisningsdag i semesteret.
 • Sensurfrist for gradsoppgaver er seks uker etter innleveringsfristen.
 • Sensurfrist for hvert emne vil fremkomme i FS
 • Sensurfristene legges også ut på nmbu.no, se siden 'Sensur informasjon for studenter'.

Sensuroppdrag:

Obligatoriske aktiviteter:

 • Det er fakultetets ansvar å registrere godkjente obligatoriske aktivieter i FS. Dette skal være gjort før sensur registreres/sendes til studieavdelingen. De fleste fagpersoner kan registrere obligatorisk aktivitet i Fagpersonweb selv.
 • Obligatoriske aktiviteter er normalt gyldig til neste gang emnet tilbys. Vær oppmerksom på at tidligere godkjente obligatoriske aktiviteter er korrekt registrert.

Sensur:

Det er tre måter sensur kan registreres på (klikk på lenker for veiledning):

 • Fagpersonweb (alle skriftlige eksamener) Registreres av fagperson.Merk at obligatorisk aktivitet må være registrert i forkant av at sensuren registreres.
 • Wiseflow (digital eksamen) Registreres av fagperson. Merk at obligatorisk aktivitet må være registrert i forkant av at sensuren registreres.
 • Utfylt vurderingsprotokoll på papir. Registreres av studieavdelingen. 

Utsatt sensurfrist:

 • Søknad om utsatt sensur sendes inn via elektronisk skjema som finnes under skjema og maler for ansatte
 • Søknaden behandles i Studieavdelingen og avgjøres av Universitetsstyret
 • Det blir lagt ut informasjon på nmbu.no om emner som får innvilget utsatt sensurfrist, se siden 'Sensur informasjon for studenter'.

 

Published 2. oktober 2009 - 10:00 - Updated 19. mars 2020 - 13:38