Sensur

Sensurfrist

  • Sensurfristen er satt til tre uker etter avlagt eksamen. For emner med langsgående vurdering er sensurfristen tre uker etter siste undervisningsdag i semesteret.
  • Sensurfrist for gradsoppgaver og andre større skriftlige arbeider er seks uker etter innleveringsfristen.
  • Sensurfrist for hvert emne vil fremkomme i FS
  • Sensurfristene legges også ut på siden Sensur informasjon for studenter.

Sensuroppdrag

Obligatoriske aktiviteter

  • Det er fakultetets ansvar å registrere godkjente obligatoriske aktivieter i FS. Dette skal være gjort før sensur registreres/sendes til studieavdelingen. De fleste fagpersoner kan registrere obligatorisk aktivitet i Fagpersonweb selv.
  • Obligatoriske aktiviteter er normalt gyldig til neste gang emnet tilbys. Vær oppmerksom på at tidligere godkjente obligatoriske aktiviteter er korrekt registrert.

Registrering av sensur

Det er tre måter sensur kan registreres på:

Utsatt sensurfrist

  • Søknad om utsatt sensur sendes inn via elektronisk skjema som finnes under skjema og maler for ansatte.
  • Søknaden behandles i Studieavdelingen og avgjøres av Universitetsstyret
  • Studentene finner informasjon om sensurfrist for det enkelte emnet på Studentweb.

Spørsmål om sensur

Published 2. oktober 2009 - 10:00 - Updated 28. mai 2020 - 11:58