Emne- og programregistrering

Emner

Hver vår åpnes emneregistrering på nett (EPN) for endringer og oppdateringer av emnebeskrivelsene.

Rundt 1. februar sendes det ut informasjon om rutinene i forbindelse med innsamling og godkjenning av studieprogram og emner inkludert tidsplan for arbeidet. Dersom noen trenger høyere rettigheter i EPN kan dette meldes til fs@nmbu.no

EPN åpner vanligvis i februar. All emneinformasjon må være fylt inn og godkjent fra fakultetet innen fristen som oppgis (vanligvis rundt 1.april).

Krav til beskrivelse av emner finnes i retningslinjer for utfylling av emnebeskrivelsen. Det finnes også korte hjelpetekster i EpN som gjengir disse kravene.

Studieprogram

Studieprogrambeskrivelsene må også være anbefalt fra fakultetet innen fristen. Denne informasjonen oppdateres i Felles studentsystem (FS).

De krav som stilles til feltene i programbeskrivelsen er gitt i Krav til beskrivelse av studieprogram.

Hvor går informasjonen videre?

Det er svært viktig at alle studieprogrammer og emner som NMBU tilbyr er korrekt beskrevet. Informasjonen danner grunnlaget for viktige informasjonskilder for potensielle og nåværende studenter, og ansatte ved NMBU:

•    Felles studentsystem (FS)
•    Utdanning.no
•    Studieprogrambeskrivelser på nett, studiestruktur
•    Emnebeskrivelser på nett - Emnesøk
•    Studiehandboka i pdf-versjon (fases ut)
•    Time- og eksamensplan
•    Emneevalueringer

Og mange flere..

Etter at EPN lukkes, gjennomfører studieavdelingen en kvalitetssjekk av informasjonen i databasen og det skal gjennomføres en språkvask av emne- og studieprogrambeskrivelsene.

Nye utdanningsplaner skal registreres. Informasjon om frist for dette sendes ut pr mail.

Emneinformasjonen på nett oppdateres basert på endringene i EPN og web-utgaven av emnebeskrivelsene vil bli lansert senest 1. juli.

Published 18. november 2009 - 12:00 - Updated 12. April 2021 - 8:33