Rutiner for time og eksamensplan

 

 • Emneregistrering
  Hver vår åpnes EpN (emneregistrering på nett) for endringer og oppdateringer.
  Informasjon om rutinene i forbindelse med innsamling og godkjenning av studieprogram og emner inkludert tidsplan for arbeidet sendes ut pr mail fra studieavdelingen i februar.
  Mer informasjon finner man under "Rutiner for emneregistrering"
  Link til EPN
  NB! Det er feltene "Undervisningsinformasjon til timeplan" og "Beskrivelse av eksamen for kurset" som blir sjekket av timeplanlegger, disse bør derfor være utfylt av emneansvarlig, ev i samråd med den som faktisk skal forelese.

 

 • Timeplansikring av emnekombinasjoner
  For å sikre hvilke klasser som kan følge hvilke emner, registreres emnekombinasjoner for de ulike studieprogrammene av studieveilederne.
  Det sendes ut e-post fra studieavdelingen med informasjon om når dette skal gjøres.

 • Timeplaninformasjon om emner i blokk eller parallell
  Studieavdelingen sender en e-post til fakultetene ved studieveiledere i forkant av timeplanleggingen, der det bes om undervisningsinformasjon for emner som skal gå.
  Dersom feltet "Undervisningsinformasjon til timeplan" og "Beskrivelse av eksamen for kurset" i EpN gir tilstrekkelig og korrekt informasjon, trenger ikke emnenansvarlig å sende samme informasjon på nytt. Vi vil forsøke å legge timeplanen likt som fjoråret hvis vi IKKE får annen informasjon. Trenger dere større rom eller forventer flere studenter, må informasjon om dette sendes timeplan@nmbu.no. Vi anbefaler å unngå lange undervisningsbolker (3 timer og mer) fordi dette vanskeliggjør timeplanleggingen og ofte gir uheldige konsekvenser for andre emner.

 • Timeplanlegging
  Timeplanen legges basert på innrapporterte behov i EpN, emnekombinasjoner og siste års timeplan. Det er imidlertid ikke automatikk i at timeplanen blir som i fjor, hvert år er den ny kabal som avhenger av nye emner, nye kombinasjoner og andre behov.

  Timeplanen legges ut på kort høring til fakultetene før den publiseres for studentene. Eventuelle kommentarer til timeplanen sendes timeplan@nmbu.no.
  Endelig timeplan legges med link fra SIT sine sider - time- og eksamensplaner.
  Timeplaner på nett.

 

Published 18. november 2009 - 12:00 - Updated 15. januar 2021 - 13:26