Rombestilling på NMBU

Her finner du oversikt over hvordan man går frem ved bestilling av rom til undervisning, seminar, møter etc. 

Rombestilling og undervisningsrom

Reservasjon av undervisningsrom
All reservasjon av lokaler til undervisning ved campus Ås behandles av Studieavdelingen. Reservasjon av undervisningslokaler til andre aktiviteter innenfor kontortid sendes også til Studieavdelingen. Send e-post til 
mailto:timeplan@nmbu.no.

For oversikt over reservasjoner av undervisningsrom se:
Time- og eksamensplaner 

Utlån av rom til ansatte og studenter etter kontortid
Et utvalg av NMBUs undervisningsrom og kantiner/spiserom lånes ut utenom kontortid og i helger, og Servicetorget administrerer utlånet. Se egen nettside for mer informasjon on lån av rom inkludert søknadsskjema (intern lenke):
http://intern.nmbu.no/fr/artikkel/romutlan-pa-campus-as

Romutlån på Adamstuen (intern lenke):
http://intern.nmbu.no/fr/artikkel/utlan-av-rom-campus-adamstuen

Bestilling av andre lokaler på Campus Ås
Auditoriet på SKP
Vitensenteret
Romutleie studentsamfunnet (SiÅs)

Styrerommet og dataopplæringssalen i Tårnbygningen 
Styrerommet 2. etasje Cirkus (bestilles via forkontoret)
Dataopplæringssalen i Tårnbygningen

Andre møterom reserveres via Outlook.
Les mer om denne løsningen her.

Oversikt undervisningsrom og utstyr Campus Ås (intern lenke):
http://intern.nmbu.no/it/artikkel/romoversikt

INTERNE SIDER (kun tilgjengelig via VPN utenfor NMBU):
Les mer om VPN-tilkobling her

Published 3. mars 2014 - 14:16 - Updated 8. February 2018 - 11:20