Rombestilling på NMBU

På denne siden finner du oversikt over hvordan man går frem ved bestilling av rom til undervisning, seminar, møter etc. 

Rombestilling og undervisningsrom

Timeplan NMBU

Kontakt timeplanlegger

Timeplansystemet

Om time- og eksamensplaner

Lån av rom - campus Ås

All reservasjon av lokaler til undervisning ved campus Ås behandles av Studieavdelingen ved timpelankontoret. Ved behov for å reservere undervisningslokaler til andre aktiviteter innenfor kontortiden: 

Kontakt timeplanlegger
- Timeplansystemet (sjekk ledige tider før reservering)

Reservasjon av grupperom - campus Ås

- Grupperoms bestiling for studenter
Grupperoms bestilling for ansatt

Utlån av rom etter kontortid - campus Ås

Et utvalg av NMBUs undervisningsrom og kantiner/spiserom lånes ut utenom kontortid og i helger, og Servicetorget administrerer utlånet. Se egen nettside for mer informasjon on lån av rom inkludert søknadsskjema (intern lenke):

Utlån av rom på campus Ås til ansatte og studenter etter kontortid

Oversikt over utstyr i rom - campus Ås

Oversikt undervisningsrom og utstyr Campus Ås (intern nettside)

Reservasjon av møterom - campus Ås

Møterom som reserveres via Outlook

Dette gjelder også Styrerommet og VIP-rommet i Urbygningen

Bestilling av andre lokaler - campus Ås

- Auditoriet på SKP bestilles direkte av dem
- Vitenparken
Romutleie studentsamfunnet
- Dataopplæringssalen i Tårnbygningen reserveres i Outlook

Lån av rom - Veterinærhøgskolen

Romutlån på Adamstuen (intern nettside)

Reservasjon av møterom - Veterinærhøgskolen

Møterom reserveres via Outlook

Interne sider (kun tilgjengelig via VPN utenfor NMBU):

Les mer om VPN-tilkobling her

 

 

 

 

 

 

Published 3. mars 2014 - 14:16 - Updated 10. august 2020 - 7:18