Rombestilling og undervisningsrom

Timeplan NMBU

Kontakt timeplanlegger

Timeplansystemet

Om time- og eksamensplaner

Lån av rom - campus Ås

All reservasjon av lokaler til undervisning ved campus Ås behandles av Studieavdelingen ved timpelankontoret. Ved behov for å reservere undervisningslokaler til andre aktiviteter innenfor kontortiden: 

Kontakt timeplanlegger
- Timeplansystemet (sjekk ledige tider før reservering)

Reservasjon av grupperom - campus Ås

- Grupperoms bestiling for studenter
Grupperoms bestilling for ansatt

Utlån av rom etter kontortid - campus Ås

Et utvalg av NMBUs undervisningsrom og kantiner/spiserom lånes ut utenom kontortid og i helger, og Servicetorget administrerer utlånet. Se egen nettside for mer informasjon on lån av rom inkludert søknadsskjema (intern lenke):

Utlån av rom på campus Ås til ansatte og studenter etter kontortid

Oversikt over utstyr i rom - campus Ås

Oversikt undervisningsrom og utstyr Campus Ås (intern nettside)

Reservasjon av møterom - campus Ås

Møterom som reserveres via Outlook

Dette gjelder også Styrerommet og VIP-rommet i Urbygningen

Bestilling av andre lokaler - campus Ås

- Auditoriet på SKP bestilles direkte av dem
- Vitenparken
Romutleie studentsamfunnet
- Dataopplæringssalen i Tårnbygningen reserveres i Outlook

Lån av rom - Veterinærhøgskolen

Romutlån på Adamstuen (intern nettside)

Reservasjon av møterom - Veterinærhøgskolen

Møterom reserveres via Outlook

Interne sider (kun tilgjengelig via VPN utenfor NMBU):

Les mer om VPN-tilkobling her

 

 

 

 

 

 

Published 3. mars 2014 - 14:16 - Updated 27. April 2021 - 13:42