Questback

QuestBack er en tjeneste for online spørreundersøkelser som benyttes for å samle inn, analysere og følge opp informasjon. NMBU har tilgang til denne ressursen, og vi bruker den i alle web-baserte evalueringer, påmeldinger, tilfredshetsundersøkelser m.m. Institutter, undervisere og forskere kan også få tildelt en brukerkonto til eget bruk for undersøkelser, evalueringer eller datainnsamling

Questback

QuestBack har et enkelt brukergrensesnitt som gir brukeren mulighet til å lage et stort utvalg av web-baserte spørreundersøkelser. Flere forskere ved ulike institutter ved NMBU bruker QuestBack som et verktøy i sin forskning. Lærere kan for eksempel lage egne spesialiserte evalueringer for sitt emne. I noen tilfeller brukes det av lærere som en del av et studium. Studentene kan få egne studentkontoer for bruk i bachelor-, master- og PhD-gradsarbeid (6 måneders varighet, uten support fra QuestBack og med meget begrenset support fra NMBU sentralt). PhD-studentene kan ved behov få en fast konto.

Med en fast konto (gratis fra NMBU) har brukeren fri tilgang til support og webseminarer fra QuestBack, i tillegg er brukermanualen og informasjonen på nett meget god. Ønsker man opplæring via QuestBack-kurs må dette betales av enheten/instituttet eller egne forskningsmidler.

Mer nysgjerrig på hva QuestBack er? Ta en titt på QuestBacks sider (http://www.questback.com) og ta kontakt med Studieavdelingen for mer informasjon.

Published 27. august 2014 - 13:44 - Updated 28. juli 2016 - 13:59