Nettskjema

Nettskjema tar fra 1.10.19 over for QuestBack som NMBUs tjeneste for online spørreundersøkelser som benyttes for å samle inn, analysere og følge opp informasjon. Alle ansatte og studenter har tilgang til tjenesten.

Nettskjema

Questback avsluttes 1. oktober 2019 - Viktig endring!

NMBU har avsluttet avtalen med Questback. Dette innebærer at dagens løsning for å lage ulike spørreskjema i Questback opphører 1. oktober 2019. Etter denne dato vil det ikke være mulig å benytte questbackløsningen.

Questback data må sikres innen 1. oktober 2019

All brukerinformasjon på Questback-kontoene vil bli slettet uten videre varsel fra 1. oktober. Alle som ønsker å beholde informasjon fra undersøkelser gjennomført i Questback må lastes dette ned til egnet sted før 1. oktober.

NMBU har inngått avtale om å benytte Nettskjema

Alle nye undersøkelser bør opprettes i Nettskjema allerede nå. Dette for å unngå tap av eventuelle data.

Hvem får tilgang til Nettskjema?

Nettskjemaløsningen er åpen for at alle studenter og ansatte på NMBU.

Hvordan få tilgang til Nettskjema studentkonto?

Logg inn på Nettskjema med din vanlige Feide login via https://nettskjema.no/index.html?defaultTargetUrl=1

Hva er Nettskjema?

  • Sikker løsning for datainnsamling via nett
  • Spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver
  • Håndterer store datamengder og data fra mobilapper
  • Kan samle inn sensitive personopplysninger til Tjenester for Sensitive Data (TSD)

NB: Innsamling og behandling av data med personopplysninger må meldes inn til Norsk senter for forskningsdata (NSD)

I Nettskjema kan du

  • Lage spørreskjemaer og påmeldinger
  • Invitere personer til å svare
  • Se svar som har kommet inn
  • Eksportere svar til regneark

Nettskjema support/brukermanual

Nettskjema har support i ordinær arbeidstid. Hjelp og veiledning til bruk av Nettskjema finnes på egne hjelpesider hos UiO. Det er også telefonsupport i ordinær arbeidstid. https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/hjelp/

 

 

Published 27. august 2014 - 13:44 - Updated 3. september 2019 - 17:34