Nettskjema

Nettskjema

Nettskjemaløsningen er åpen for at alle studenter og ansatte på NMBU. Nettskjema gir en sikker løsning for datainnsamling via nett og tilbyr:

  • Spørreskjema, påmeldinger og flervalgsoppgaver
  • Håndterer store datamengder og data fra mobilapper
  • Kan samle inn sensitive personopplysninger til Tjenester for Sensitive Data (TSD)

NB: Innsamling og behandling av data med personopplysninger må meldes inn til Norsk senter for forskningsdata (NSD)

Hvordan få tilgang til Nettskjema studentkonto?

Logg inn på Nettskjema med din vanlige Feide login 

I Nettskjema kan du

  • Lage spørreskjemaer og påmeldinger
  • Invitere personer til å svare
  • Se svar som har kommet inn
  • Eksportere svar til regneark

Nettskjema support/brukermanual

Nettskjema har support i ordinær arbeidstid. Hjelp og veiledning til bruk av Nettskjema finnes på egne hjelpesider hos UiO. Det er også telefonsupport i ordinær arbeidstid

 

 

Published 27. august 2014 - 13:44 - Updated 12. november 2020 - 11:22