Emne og undervisning
Avvik på rom

Rapportering om avvik på det fysiske læringsmiljøet

Opplever du at innmeldte feil og mangler ikke blir fulgt opp? Det er da mulig å sende inn en avviksmelding. 

Avvik på rom

Feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøet
For eksempel skader på inventar/bygg, dårlig renhold, lav/høy temperatur, dårlig inneklima eller problemer med lyd/akustikk meldes inn via løsningen Lydia
Melde inn feil og mangler ved det fysiske læringsmiljøet via Lydia 
(PS: intern side, du må være NMBU-bruker for å benytte skjema)

Feil og mangler på IKT-utstyr
Slike feil meldes til IT
Melde inn feil og mangler på IKT-utstyr via epost til IT

Dersom innmeldte feil ikke rettes eller du ikke får tilbakemelding, kan du sende inn en melding om avvik.

Skjema for avviksmelding.

Skjemaet sendes til arkivet, og sekretær for læringsmiljøutvalget vil være mottaker av saken.

Du er ikke anonym når du melder avviket.

Published 17. juli 2019 - 10:47 - Updated 17. juli 2019 - 10:52