Meny
Eksamen - undervisere
Instruks til mal for eksamensoppgaver

Instruks til mal for eksamensoppgaver

Instruks til mal for eksamensoppgaver

1. Det må vises særlig varsomhet når det gjelder sikkerheten ved utarbeiding, utskrift, kopiering og oppbevaring av eksamensoppgaver.

a. Fysisk sikring av PC ved fravær – lokal PC er ikke sikker
b. Ikke la eksamensoppgaver ligge ubevoktet på skriver og ikke forlat skriver under kopiering
c. Vær oppmerksom på at noen skrivere og kopimaskiner har minne

2. Eksamensoppgavene skrives og kopieres ved fakultetene. Oppmeldingslistene fra Felles Studentsystem (Arbeidsliste 1 – eksamensmelding) inneholder informasjon om hvor mange studenter som skal ta emnet. Studieveileder ved fakultetene gir deg disse listene.

  • Ta 5 ekstra kopier.
  • Emnekode, eksamensdato, antall kopier, hjelpemiddelkode samt navn og mobilnummer til emneansvarlig påføres konvolutten. Mal for forside på konvolutt.
  • Oppgavene skal leveres Studieavdelingen minst 3 arbeidsdager før eksamen.

3. Oppmeldingslistene fra Felles Studentsystem (Arbeidsliste 1 – eksamensmelding) inneholder informasjon om hvor mange studenter som ønsker eksamensoppgavene skrevet på bokmål og nynorsk. Dersom minst én student ønsker eksamensoppgaven på nynorsk, skal oppgaven skrives både på bokmål og nynorsk. Hvis det er plass, skrives begge målformene på samme side. Er det flere sider kopieres disse og stiftes sammen, ev. tosidig kopiering. Består eksamensoppgaven av flere sider skal antall sider påføres oppgaven og alle sider nummereres.

4. Eksamensoppgavene skal være påført:

  • emnekode
  • emnenavn
  • eksamensdato
  • eksamensvarighet (antall timer) og
  • faglærers navn

5. Består eksamensoppgaven av deloppgaver, skal det opplyses om hvor mye hver av disse teller.

6. Bruk av hjelpemidler skal være i samsvar med Studiehåndbokas nettversjon og skal oppgis øverst på side 1 i eksamensoppgaven. Se Kapittel 37 i Forskrift om studier ved NMBU

Tillatte hjelpemidler skal være i samsvar med følgende koder:
A1: ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
A2: ingen kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler
B2: utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler
C3: alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler.

7. Enkel kalkulator for utdeling disponeres av Studieavdelingen. Hvis det skal deles ut spesielle hjelpemidler (tabeller, steinprøver etc.), må det opplyses øverst på eksamensoppgavens første side, og det må gis melding om dette til Studieavdelingen sammen med innlevering av eksamensoppgavene.

8. Eksamensoppgavene skal være underskrevet med signatur av lærer(e) og, om mulig, av sensor.

9. Det er nødvendig at ansvarlig lærer er tilgjengelig på telefon, ev. mobiltelefon, på eksamensdagen (inkl. lunsj) – av hensyn til eventuelle uklarheter og spørsmål fra studentene. Noen lærere tar en runde på eksamenssalene under eksamen, men dette er en frivillig ordning. Vær oppmerksom på at alle studenter som tar eksamen har rett til samme informasjon som eventuelt måtte gis til enkeltstudenter ved spørsmål fra salen. Hvis man av en eller annen grunn ikke kan være til stede eksamensdagen, sørg for stedfortreder og gi beskjed til studieavdelingen om stedfortreder.

10. Alle ved fakultetene som arbeider med eksamensoppgaver har taushetsplikt.

11. Studieavdelingen har utarbeidet mal for eksamensoppgaver

Published 13. February 2017 - 10:59 - Updated 22. desember 2017 - 9:21