Sensur og sensorer

Bruksanvisninger

Registrering av sensorer i kommisjon

Eksamensansvarlig fakultetet oppnevner sensorer. Sensorer, samt klagesensorer, må registreres i kommisjon i FS for at de kan utføre vurdering digitalt (i WISEflow) eller registrere karakterer i Fagpersonweb. Fakultetet/FS-ansvarlige registrerer sensorer/kommisjoner i FS. 

Sensorveiledning

Det er ingen endring i krav til sensorveiledning, og det skal utarbeides skriftlig sensorveiledning til alle eksamener. Det er fakultetets ansvar å sørge for at sensorveiledning er utarbeid og offentliggjort for studenter. Sensorveiledning kan offentliggjøres både i Canvas eller i WISEflow. 

Gjennomføring og registrering av sensur

WISEflow - Sensur
For avsluttende eksamen som teller 100% gjennomført i WISEflow føres også sensur i WISEflow. Ved flervalgseksamen blir hverken oppgavesett eller vurdert besvarelse synlig for studenten etter eksamen. Ta kontakt med Studieavdelingen og du ønsker å slå på denne tilgangen. 

Dersom delprøve eller eksamen som ikke teller 100%, gjennomføres i WISEflow, ta kontakt med studieavdelingen for å avklare hvor den avsluttende sensuren skal føres.

Fagpersonweb - Sensur
For andre typer eksamen feks. i Canvas og muntlig eksamen føres sensur i Fagpersonweb. Vennligst informer fagpersoner om at ikke møtt/ikke levert må stå åpent i fagpersonweb, slik at studieavdelignen kan registrere "ikke møtt" 

Frister for sensur

Sensurfrist vil som normalt settes til 3 uker etter eksamen/ siste undervisningsdag for emner og 6 uker etter innleveringsfrist for gradsoppgaver. Hovedregelen er at utsatt frist ikke skal overstige 2 uker. Utsatt sensurfrist må vedtas på emnenivå/individnivå. Benytt nettskjema for: 

Søknaden arkiveres på emnemappen i P360 og fordeles til fakultetets ufordelte liste i P360. Arkivansvarlig ved hvert fakultet må sørge for riktig fordeling av søknaden internt på fakultetet. Fakultetet må svare emneansvarlig på søknaden via email. Vedtak om utsatt frist må meldes Studieavdelingen til sensur@nmbu.no slik at ny frist blir oppdatert.

Søknader som ikke er grunnet sykdom bruker eksisterende skjema som mottas av Studieavdelingen og behandles av styret på vanlig måte.

Klage på karakter

Published 19. mars 2021 - 11:49 - Updated 17. januar 2023 - 10:40